Thứ năm,  15/04/2021

HOẠT ÐỘNG CỦA LÃNH ÐẠO ÐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ MTTQ VIỆT NAM

Ngày 10-12, PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến thăm, làm việc tại Đại học Huế và các trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Huế.Cùng đi với Phó Thủ tướng còn có đại diện một số bộ, ngành liên quan và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế. Làm việc với lãnh đạo Đại học Huế và các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Đại học Huế trong thời gian qua, đồng thời lưu ý một số vấn đề về phân bổ kinh phí cho các trường đại học thành viên cũng như việc phân bổ tài chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các đại học vùng; việc liên kết trong đại học vùng; phê duyệt các dự án đầu tư; điều tiết nguồn lực tài chính, thực hiện các văn bản pháp luật và kiểm tra đánh giá chấp hành luật pháp; quy hoạch, đánh giá cán bộ; quản lý nghiên cứu khoa học của các trường thành viên... Phó Thủ tướng cho rằng, Đại học Huế...

Ngày 10-12, PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến thăm, làm việc tại Đại học Huế và các trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Huế.

Cùng đi với Phó Thủ tướng còn có đại diện một số bộ, ngành liên quan và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Làm việc với lãnh đạo Đại học Huế và các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Đại học Huế trong thời gian qua, đồng thời lưu ý một số vấn đề về phân bổ kinh phí cho các trường đại học thành viên cũng như việc phân bổ tài chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các đại học vùng; việc liên kết trong đại học vùng; phê duyệt các dự án đầu tư; điều tiết nguồn lực tài chính, thực hiện các văn bản pháp luật và kiểm tra đánh giá chấp hành luật pháp; quy hoạch, đánh giá cán bộ; quản lý nghiên cứu khoa học của các trường thành viên… Phó Thủ tướng cho rằng, Đại học Huế cần phân cấp quản lý đối với các trường thành viên; gắn đào tạo, nghiên cứu đa ngành với đặc điểm tình hình kinh tế – xã hội trong vùng. Chú trọng đầu tư tập trung, tránh dàn trải; đồng thời cần ban hành các văn bản liên quan đến đào tạo đại học và sau đại học; quy chế hoạt động của các trường thành viên và đối với Đại học Huế. Cần có cơ chế khuyến khích sáng tạo, đổi mới; quy hoạch, điều tiết nguồn nhân lực để quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học; hình thành khu đại học tập trung…

Theo Nhandan