Thứ năm,  15/04/2021

Ðồng chí Trương Tấn Sang tiếp các Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Bản – Việt Nam và Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản

Chiều 10-12, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp ông Ca-to Su-su-mư, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Bản - Việt Nam và ông Ta-ka-ha-si Ki-ô-hây, Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản đến chào và báo cáo về kết quả Hội nghị đánh giá chung Nhật Bản - Việt Nam về Sáng kiến chung Nhật Bản - Việt Nam giai đoạn ba.Hai Chủ tịch nhấn mạnh kết quả tốt đẹp của Hội nghị đánh giá chung Nhật Bản - Việt Nam về Sáng kiến chung Nhật Bản - Việt Nam giai đoạn ba, với các đề xuất thiết thực góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam và mở rộng đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam trên các lĩnh vực ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện chính sách thuế, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện hệ thống vận tải, phát triển công nghiệp phụ trợ... Hai Chủ tịch đánh giá Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản là một cơ chế hợp tác thiết thực, cần...

Chiều 10-12, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp ông Ca-to Su-su-mư, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Bản – Việt Nam và ông Ta-ka-ha-si Ki-ô-hây, Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản đến chào và báo cáo về kết quả Hội nghị đánh giá chung Nhật Bản – Việt Nam về Sáng kiến chung Nhật Bản – Việt Nam giai đoạn ba.

Hai Chủ tịch nhấn mạnh kết quả tốt đẹp của Hội nghị đánh giá chung Nhật Bản – Việt Nam về Sáng kiến chung Nhật Bản – Việt Nam giai đoạn ba, với các đề xuất thiết thực góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam và mở rộng đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam trên các lĩnh vực ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện chính sách thuế, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện hệ thống vận tải, phát triển công nghiệp phụ trợ… Hai Chủ tịch đánh giá Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản là một cơ chế hợp tác thiết thực, cần được triển khai hiệu quả, bám sát các trọng tâm hợp tác giữa hai nước, đem lại kết quả thiết thực cho việc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế – thương mại giữa các doanh nghiệp hai nước, góp phần đưa quan hệ Nhật Bản – Việt Nam đi vào chiều sâu, bền vững.

Đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao kết quả triển khai Sáng kiến chung Nhật Bản – Việt Nam, hoan nghênh đóng góp tích cực của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trong việc góp phần xây dựng môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn tại Việt Nam; tin tưởng phía Nhật Bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam, đi sâu triển khai có hiệu quả các nội dung đã thỏa thuận, tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các nội dung mới. Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trên tinh thần quan hệ &#39đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á&#39 giữa hai nước, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Nhật Bản, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại; luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Nhật Bản hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam.

* TTXVN – Chiều 10-12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp đoàn Ủy ban Kinh tế Nhật – Việt thuộc Liên đoàn các tổ chức Kinh tế Nhật Bản (Kei-đan-ren) nhân dịp đoàn sang Việt Nam tham dự cuộc họp cấp cao Ủy ban đánh giá Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản.

Thay mặt đoàn, đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật – Việt, ông Ka-to Sư-sư-mư cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, vui mừng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản ngày càng gắn bó. Đặc biệt, gần đây hai bên đã phát triển trong nhiều lĩnh vực mới như điện nguyên tử, đất hiếm… Phía Nhật Bản mong muốn sẽ có đóng góp về công nghệ tiên tiến và phương tiện kỹ thuật của mình trong quá trình hợp tác với Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chào mừng đoàn sang Việt Nam, hoan nghênh những kết quả đã đạt được trong cuộc họp cấp cao Ủy ban đánh giá sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn ba vừa diễn ra. Phó Thủ tướng cho biết, trong mười năm tới nhiệm vụ chính của Việt Nam là cơ cấu lại nền kinh tế. Do đó sự hợp tác của hai Chính phủ, sự tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tạo ra sức cạnh tranh mới cho Việt Nam và đem lại lợi ích cho cả hai bên. Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì Chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản đã hướng vào thúc đẩy phát triển công nghiệp phụ trợ của Việt Nam, cho rằng với kinh nghiệm của mình, Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam phát triển nhanh hơn.

Theo Nhandan