Thứ năm,  15/04/2021

Thừa Thiên – Huế tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày 10-12, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động.Sau bốn năm thực hiện, Cuộc vận động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; tạo được sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước tiếp tục phát triển. Bốn năm qua, Đảng bộ Thừa Thiên - Huế đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng. Việc triển khai Cuộc vận động đã được sự hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân; xuất hiện nhiều tấm gương điển hình làm theo lời Bác.Hội nghị cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, yếu kém và những bài học kinh nghiệm để việc thực hiện Cuộc...

Ngày 10-12, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động.

Sau bốn năm thực hiện, Cuộc vận động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; tạo được sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước tiếp tục phát triển. Bốn năm qua, Đảng bộ Thừa Thiên – Huế đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng. Việc triển khai Cuộc vận động đã được sự hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân; xuất hiện nhiều tấm gương điển hình làm theo lời Bác.

Hội nghị cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, yếu kém và những bài học kinh nghiệm để việc thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14; đưa Thừa Thiên – Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong bốn năm thực hiện Cuộc vận động.

Theo Nhandan