Thứ tư,  18/05/2022

70 học viên tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở

LSO-Từ ngày 13 đến 15/12/ 2010, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Cao Lộc tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2010. Có 70 học viên là Trưởng, Phó Ban, thành viên Ban Tuyên giáo ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham dự.Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu các chuyên đề: Công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị ở cơ sở; công tác tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn; công tác lịch sử đảng ở Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn; chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động công tác tuyên giáo; công tác văn hóa, văn nghệ của Ban Tuyên giáo; quản lý và tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội ở xã, phường, thị trấn. Thông qua lớp bồi dưỡng này nhằm cung cấp, cập nhật thêm những kiến thức và hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo cơ sở. Từ đó giúp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho cấp uỷ Đảng chỉ đạo tốt các mặt công...

LSO-Từ ngày 13 đến 15/12/ 2010, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Cao Lộc tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2010. Có 70 học viên là Trưởng, Phó Ban, thành viên Ban Tuyên giáo ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham dự.
Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu các chuyên đề: Công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị ở cơ sở; công tác tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn; công tác lịch sử đảng ở Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn; chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động công tác tuyên giáo; công tác văn hóa, văn nghệ của Ban Tuyên giáo; quản lý và tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội ở xã, phường, thị trấn.
Thông qua lớp bồi dưỡng này nhằm cung cấp, cập nhật thêm những kiến thức và hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo cơ sở. Từ đó giúp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho cấp uỷ Đảng chỉ đạo tốt các mặt công tác tuyên giáo và chuyển tải kịp thời thông tin đến đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xuân Hương