Thứ ba,  17/05/2022

Khai mạc hội nghị lần thứ 14 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X

Hôm qua, 13-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội, đã khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị.Hội nghị bàn và tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng các cấp, của đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; thảo luận, thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Đại hội XI và Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa X); thảo luận, thông qua phương án giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.Phát biểu ý kiến khai mạc, đồng chí Tổng Bí thư đã nêu bật vị trí, tầm quan trọng, yêu cầu đặt ra đối với những nội dung mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng bàn và quyết định...

Hôm qua, 13-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội, đã khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị.

Hội nghị bàn và tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng các cấp, của đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; thảo luận, thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Đại hội XI và Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa X); thảo luận, thông qua phương án giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu ý kiến khai mạc, đồng chí Tổng Bí thư đã nêu bật vị trí, tầm quan trọng, yêu cầu đặt ra đối với những nội dung mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng bàn và quyết định tại Hội nghị, nhất là việc tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: &#39Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một bước nữa để Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị cho Đại hội XI của Đảng. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, ý thức tập thể trong thảo luận, để đưa ra những quyết định đúng đắn, thể hiện ý chí của toàn Đảng, đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội XI của Đảng&#39 (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).

Dự kiến, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 14 làm việc đến ngày 21-12.

Theo Nhandan