Thứ ba,  17/05/2022

Chủ tịch QH Mông Cổ Ðem-be-ren Ðam-đin thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, hôm nay, Chủ tịch QH Mông Cổ Đem-be-ren Đam-đin và Phu nhân, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao QH Mông Cổ, đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức nước ta. Tham gia Đoàn có: Đại biểu QH, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam En-khơ-bay-a Gia-đam-ba; các đại biểu QH Gôn-chi-đô-ri Rát-na-a-xum-be-ren, Ốt-bay-a Đô-ri, Téc-bi-sơ-đa-va Đen-đép; Thứ trưởng các Bộ Văn hóa - Giáo dục - Khoa học, Bộ Lương thực, Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ; nhiều cán bộ và chuyên viên cấp cao Văn phòng QH Mông Cổ.Ông Đem-be-ren Đam-đin sinh ngày 15-4-1941, tại huyện Ma-khan, tỉnh Khô-vơ-dơ, Mông Cổ. Ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế chuyên ngành kinh tế - thương mại và công nghệ - tổ chức của Mông Cổ năm 1964; tốt nghiệp Đại học Chính trị Viện Hàn lâm khoa học xã hội Mát-xcơ-va (Liên Xô trước đây) năm 1977. Từ năm 1964 đến 1968, ông làm Phó Giám đốc Sở Thương mại và Dự trữ tỉnh Khô-vơ-dơ; giai đoạn 1968-1970, làm Trưởng Ban Tuyên huấn chính trị Đảng ủy tỉnh Khô-vơ-dơ; các năm 1970-1972, là...

Nhận lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, hôm nay, Chủ tịch QH Mông Cổ Đem-be-ren Đam-đin và Phu nhân, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao QH Mông Cổ, đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức nước ta. Tham gia Đoàn có: Đại biểu QH, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ – Việt Nam En-khơ-bay-a Gia-đam-ba; các đại biểu QH Gôn-chi-đô-ri Rát-na-a-xum-be-ren, Ốt-bay-a Đô-ri, Téc-bi-sơ-đa-va Đen-đép; Thứ trưởng các Bộ Văn hóa – Giáo dục – Khoa học, Bộ Lương thực, Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ; nhiều cán bộ và chuyên viên cấp cao Văn phòng QH Mông Cổ.

Ông Đem-be-ren Đam-đin sinh ngày 15-4-1941, tại huyện Ma-khan, tỉnh Khô-vơ-dơ, Mông Cổ. Ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế chuyên ngành kinh tế – thương mại và công nghệ – tổ chức của Mông Cổ năm 1964; tốt nghiệp Đại học Chính trị Viện Hàn lâm khoa học xã hội Mát-xcơ-va (Liên Xô trước đây) năm 1977. Từ năm 1964 đến 1968, ông làm Phó Giám đốc Sở Thương mại và Dự trữ tỉnh Khô-vơ-dơ; giai đoạn 1968-1970, làm Trưởng Ban Tuyên huấn chính trị Đảng ủy tỉnh Khô-vơ-dơ; các năm 1970-1972, là Bí thư thứ nhất Tỉnh đoàn Thanh niên tỉnh Khô-vơ-dơ; từ năm 1972 đến 1975, là Vụ trưởng Vụ các tổ chức thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cách mạng. Ông trở thành thành viên Ban Tổ chức T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) từ năm 1977 đến 1984; làm Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đảng NDCM từ năm 1984 đến 1990; làm Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Da-vơ-khan giai đoạn 1990 – 1992.

Ông được bầu làm Đại biểu QH từ năm 1996; làm Chủ tịch Ủy ban Xây dựng Nhà nước giai đoạn 2000-2004. Năm 2007, ông được cử làm thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Lao động và Bảo vệ xã hội. Ngày 1-9-2008, ông được bầu làm Chủ tịch QH Mông Cổ.

Theo Nhandan