Thứ ba,  13/04/2021

Người công giáo Thanh Hoá tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 14-12, Uỷ ban đoàn kết công giao Việt Nam tỉnh Thanh Hoá tổ chức đại hội đại biểu những người công giáo tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ II. 170 đại biểu đại diện cho gần 140 nghìn đồng bào công giáo trong tỉnh về dự đại đại hội.Người công giáo ở Thanh Hoá chiếm 4% dân số toàn tỉnh, sống đan xen hoà đồng ở 181 xã, phường, thị trấn, 345 khu dân cư, 51 xứ, 315 họ đạo, 6 giáo hạt. Sáu năm qua, đồng bào công giáo luôn nêu cao truyền thống kính Chúa yêu nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo, nhân rộng hoạt động khuyến học, khuyến tài, quản lý xã hội, các hoạt động từ thiện bác ái, xây dựng xứ đạo bình yên. Đến nay vùng đồng bào công giáo không còn hộ đói, hộ nghèo giảm 10%, hộ giàu tăng 12%.Đồng bào còn tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, xây dựng xứ đạo...

Ngày 14-12, Uỷ ban đoàn kết công giao Việt Nam tỉnh Thanh Hoá tổ chức đại hội đại biểu những người công giáo tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ II. 170 đại biểu đại diện cho gần 140 nghìn đồng bào công giáo trong tỉnh về dự đại đại hội.

Người công giáo ở Thanh Hoá chiếm 4% dân số toàn tỉnh, sống đan xen hoà đồng ở 181 xã, phường, thị trấn, 345 khu dân cư, 51 xứ, 315 họ đạo, 6 giáo hạt. Sáu năm qua, đồng bào công giáo luôn nêu cao truyền thống kính Chúa yêu nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo, nhân rộng hoạt động khuyến học, khuyến tài, quản lý xã hội, các hoạt động từ thiện bác ái, xây dựng xứ đạo bình yên. Đến nay vùng đồng bào công giáo không còn hộ đói, hộ nghèo giảm 10%, hộ giàu tăng 12%.

Đồng bào còn tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, xây dựng xứ đạo tiên tiến, gia đình công giáo tiêu biểu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nên trong thực tiễn đời sống xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến. Với việc thành lập, nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban đoàn kết công giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tăng cường, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo

Phát biểu tại đại hội, ông Lâm Văn Cách, Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban đoàn kết công giáo Việt Nam khẳng định đường lối chung của Giáo hội Công giáo Việt Nam, đóng góp của đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hoá trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp trong nhân rộng phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân tiên tiến.

Nhân dịp này, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ « Đồng bào công giáo Thanh Hoá phát huy truyền thống đoàn kết thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo »

Theo Nhandan