Chủ nhật,  03/07/2022

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Đem-be-ren Đam-đin

Chiều 15-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Chủ tịch QH Mông Cổ Đem-be-ren Đam-đin đang thăm chính thức nước ta. Chủ tịch nước nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch QH Mông Cổ cùng với chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng và Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Mông Cổ trong vòng một tháng qua cho thấy những bước phát triển mới, thiết thực trong quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch nước khẳng định: Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ truyền thống lâu đời, nhân dân Mông Cổ ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Mông Cổ theo hướng bổ sung cho nhau, khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước. Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Mông Cổ mở rộng hợp tác với ASEAN. Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành của hai nước tăng cường trao đổi những biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hợp tác, nhất là về thương mại và khai thác khoáng sản.Chủ tịch QH Đem-be-ren Đam-đin khẳng định, Mông Cổ đánh...

Chiều 15-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Chủ tịch QH Mông Cổ Đem-be-ren Đam-đin đang thăm chính thức nước ta. Chủ tịch nước nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch QH Mông Cổ cùng với chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng và Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Mông Cổ trong vòng một tháng qua cho thấy những bước phát triển mới, thiết thực trong quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch nước khẳng định: Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ truyền thống lâu đời, nhân dân Mông Cổ ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Mông Cổ theo hướng bổ sung cho nhau, khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước. Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Mông Cổ mở rộng hợp tác với ASEAN. Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành của hai nước tăng cường trao đổi những biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hợp tác, nhất là về thương mại và khai thác khoáng sản.

Chủ tịch QH Đem-be-ren Đam-đin khẳng định, Mông Cổ đánh giá cao vai trò, vị trí quan trọng của Việt Nam ở khu vực Đông-Nam Á và mong muốn tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam; nhấn mạnh, với tiềm năng về khoáng sản, Mông Cổ luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các hoạt động khai thác. Trong chính sách đối ngoại, Chính phủ Mông Cổ xác định tăng cường hợp tác với Việt Nam để từ đó mở rộng quan hệ với các nước ASEAN.

* Sáng cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch QH Mông Cổ Đem-be-ren Đam-đin đang thăm chính thức nước ta. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch QH Đem-be-ren Đam-đin và kết quả hội đàm giữa lãnh đạo QH hai nước. Thủ tướng khẳng định, nhân dân Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Mông Cổ trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Trên cơ sở quan hệ truyền thống tốt đẹp, Việt Nam và Mông Cổ cần ủng hộ nhau nhiều hơn trên các diễn đàn đa phương và quốc tế. Hai bên cần tích cực tiến hành các cuộc thăm cấp cao, tăng cường hiểu biết, từ đó xúc tiến quan hệ hợp tác thương mại. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giúp Mông Cổ phát triển quan hệ hợp tác với các nước ASEAN. Thủ tướng cho rằng, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước hiện ở mức 10 triệu USD chưa tương xứng tiềm năng, cần được nâng cao trong thời gian tới. Hai bên cần nghiên cứu, xem xét khả năng hợp tác trong khai thác dầu khí, khoáng sản, giáo dục – đào tạo và quốc phòng – an ninh. Thủ tướng đề nghị Ủy ban liên Chính phủ hai bên cần tiếp tục nghiên cứu, đàm phán, hiện thực hóa các hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch QH Mông Cổ Đem-be-ren Đam-đin cho rằng, quan hệ Việt Nam – Mông Cổ có truyền thống trong 56 năm qua. Hai bên luôn ủng hộ và hỗ trợ nhau trên các diễn đàn đa phương, quốc tế. Mông Cổ luôn xác định Việt Nam là nước bạn bè tốt và là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Mông Cổ và ASEAN. Mông Cổ mong muốn mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam. Chủ tịch QH Mông Cổ cho biết, cuộc hội đàm với Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong không khí phấn khởi, vì mục đích thúc đẩy quan hệ hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Chủ tịch QH Đem-be-ren Đam-đin cho rằng, với tiềm năng sẵn có, Việt Nam và Mông Cổ cần tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông sản, thực phẩm.

Theo Nhandan