Thứ hai,  04/07/2022

Công bố ba luật và một nghị quyết của QH

Sáng 15-12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo về việc công bố luật và nghị quyết của Quốc hội. Đại diện nhiều cơ quan báo chí ở T.Ư, Hà Nội, những địa phương có đại diện tại Hà Nội đã dự.Đại diện Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, trong các ngày 29-11 và 6-12, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký các lệnh số: 14, 19 và 20/2010/L-CTN công bố ba luật, đó là: Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Lệnh số 18/2010/L-CTN (đề ngày 6-12-2010) công bố Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.Đại diện Bộ Tài chính (cơ quan chủ trì soạn thảo các luật và nghị quyết nói trên) đã trình bày sự cần thiết ban hành; mục tiêu, yêu cầu xây dựng, bố cục và những nội dung cơ bản của các văn bản luật nói trên. Theo đó, Luật Thuế bảo vệ môi trường đã được QH khóa XII, kỳ họp thứ tám thông qua ngày...

Sáng 15-12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo về việc công bố luật và nghị quyết của Quốc hội. Đại diện nhiều cơ quan báo chí ở T.Ư, Hà Nội, những địa phương có đại diện tại Hà Nội đã dự.

Đại diện Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, trong các ngày 29-11 và 6-12, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký các lệnh số: 14, 19 và 20/2010/L-CTN công bố ba luật, đó là: Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Lệnh số 18/2010/L-CTN (đề ngày 6-12-2010) công bố Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Đại diện Bộ Tài chính (cơ quan chủ trì soạn thảo các luật và nghị quyết nói trên) đã trình bày sự cần thiết ban hành; mục tiêu, yêu cầu xây dựng, bố cục và những nội dung cơ bản của các văn bản luật nói trên. Theo đó, Luật Thuế bảo vệ môi trường đã được QH khóa XII, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 15-11-2010, có bốn chương, 13 điều, quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2012. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm đã được QH khóa XII, kỳ họp

thứ tám thông qua ngày 24-11, bổ sung khoản 19 và khoản 20 Điều 3 về bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe; sửa đổi, bổ sung Điều 7 (về các loại nghiệp vụ bảo hiểm); Điều 9 (về tái bảo hiểm), Điều 10 (về hợp tác, cạnh tranh và đấu thầu trong kinh doanh bảo hiểm), Điều 15 (về thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm), Điều 59 (về các tổ chức kinh doanh bảo hiểm) và một số điều, khoản khác của Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được QH khóa XII, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 24-11, sửa đổi, bổ sung 21 điều, khoản của Luật Chứng khoán hiện hành; bãi bỏ Điều 103, khoản 2 Điều 106 của Luật Chứng khoán hiện hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011.

Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được QH khóa XII, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 24-11-2010 quy định về đối tượng được miễn, đối tượng được giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp; thời hạn miễn, giảm thuế. Theo Điều 4 của Nghị quyết này, thời hạn miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện từ ngày 1-1-2011 đến hết ngày 31-12-2020.

Theo Nhandan