Thứ hai,  04/07/2022

Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân In-đô-nê-xi-a sẽ thăm chính thức nước ta

Ngày 15-12, Ủy ban Đối ngoại của QH nước ta ra thông cáo:Nhận lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Hiệp thương Nhân dân CH In-đô-nê-xi-a (MPR) do Ngài Tau-phích Ki-ê-mát, Chủ tịch MPR dẫn đầu sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến...

Ngày 15-12, Ủy ban Đối ngoại của QH nước ta ra thông cáo:

Nhận lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Hiệp thương Nhân dân CH In-đô-nê-xi-a (MPR) do Ngài Tau-phích Ki-ê-mát, Chủ tịch MPR dẫn đầu sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến 21-12.

Theo Nhandan