Thứ hai,  04/07/2022

Thái Nguyên, Bắc Giang triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế – xã hội

Ngày 15-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2010-2015.Với chủ đề xuyên suốt là 'Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo tiền đề vững chắc để Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào trước năm 2020, góp phần thúc đẩy phát triển vùng trung du miền núi Bắc Bộ' tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm từ 12 đến 13%; cơ cấu kinh tế đến năm 2015 đạt công nghiệp - xây dựng 46,5%, dịch vụ 38,5%, nông - lâm nghiệp 15%, Hội nghị đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi...

Ngày 15-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2010-2015.

Với chủ đề xuyên suốt là &#39Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo tiền đề vững chắc để Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào trước năm 2020, góp phần thúc đẩy phát triển vùng trung du miền núi Bắc Bộ' tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm từ 12 đến 13%; cơ cấu kinh tế đến năm 2015 đạt công nghiệp – xây dựng 46,5%, dịch vụ 38,5%, nông – lâm nghiệp 15%, Hội nghị đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ; đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong lĩnh vực dịch vụ phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân hằng năm 25%. Thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 (khóa X) phấn đấu năm 2011 mỗi huyện chọn ít nhất một xã để làm điểm xây dựng nông thôn mới…

Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương triển khai các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2011. Giải pháp trước mắt là rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch, xây dựng chương trình kế hoạch và các đề án, chính sách tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư các dự án kinh tế; thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh hiệu quả; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các Khu công nghiệp và đô thị. Tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn, đẩy nhanh tiến độ thi công tỉnh lộ 398 nối quốc lộ 18, nâng cấp tỉnh lộ 293 và hệ thống đường cho bốn trục không gian phát triển kinh tế của tỉnh; hoàn thành dứt điểm hạ tầng khu công nghiệp Đình Trám; rà soát tiến độ cam kết đầu tư của các doanh nghiệp vào khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng, Quang Châu, Việt Hàn để có hướng xử lý phù hợp, phát huy hiệu quả.

Trong phát triển nông nghiệp, cùng với việc đẩy mạnh xây dựng xã điểm nông thôn mới ở Tân Thịnh (Lạng Giang), tỉnh tiếp tục khảo sát, triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới ở 40 xã có điều kiện. Năm 2011, Bắc Giang phấn đấu có 40 xã đạt từ ba đến năm tiêu chí trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng, nâng cao chất lượng trồng rừng kinh tế ở các huyện trung du miền núi. Tăng cường đầu tư nâng cấp các trường dạy nghề, phấn đấu đưa số lao động được đào tạo nghề lên 37%, tăng 4% so với năm 2010; giải quyết việc làm cho 25 nghìn lao động; mở rộng dạy nghề cho nông dân.

Trong năm 2011, tỉnh Đác Nông phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 15,22%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3% trong tổng số hộ của toàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người đạt 16,94 triệu đồng/năm… Để đạt được các mục tiêu đó, Tỉnh ủy Đác Nông đề ra một số giải pháp trọng tâm, trước mắt đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án kinh tế, cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội; tập trung đẩy mạnh hợp tác và thu hút đầu tư, trọng tâm là tạo bước đột phá vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; phát triển công nghiệp khai khoáng nhằm khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản; phát triển công nghiệp chế biến nông – lâm sản; phát triển nguồn nhân lực; tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh tiến độ các dự án trọng điểm; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Nhandan