Thứ tư,  18/05/2022

Triển lãm "Hồ Chí Minh và học tập suốt đời"

Ngày 15-12, tại TP Hồ Chí Minh, Văn phòng UNESCO Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Triển lãm "Hồ Chí Minh và học tập suốt đời" nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Ngày "Khuyến học Việt Nam".Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, triển lãm giới thiệu đến công chúng truyền thống hiếu học, khuyến học và trọng hiền tài của Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương mẫu mực về học tập suốt đời ở Việt Nam. Triển lãm cho thấy cái nhìn sâu sắc hơn về quá trình xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời ở Việt Nam qua các thời...

Ngày 15-12, tại TP Hồ Chí Minh, Văn phòng UNESCO Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Triển lãm “Hồ Chí Minh và học tập suốt đời” nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Ngày “Khuyến học Việt Nam”.

Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, triển lãm giới thiệu đến công chúng truyền thống hiếu học, khuyến học và trọng hiền tài của Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương mẫu mực về học tập suốt đời ở Việt Nam. Triển lãm cho thấy cái nhìn sâu sắc hơn về quá trình xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời ở Việt Nam qua các thời kỳ.

Theo Nhandan