Thứ tư,  18/05/2022

Kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố Lạng Sơn thành công tốt đẹp

LSO- Trong 2 ngày 16-17/12/2010, HĐND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố khoá XVIII, nhiệm kỳ 2004–2011 nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2010, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu năm 2011.Dự kỳ họp có các đồng chí: Lương Viết Kiểm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Hà Văn Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.Kỳ họp đã nghe, nghiên cứu và thảo luận các báo cáo, tờ trình về: kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ năm 2011; công tác quản lý đô thị; tình hình thực hiện dự toán thu–chi ngân sách năm 2010, phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2011; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; báo cáo công tác kiểm sát, hoạt động của Tòa án, công tác thi hành án dân sự thành phố…và nhiều báo cáo,...

LSO- Trong 2 ngày 16-17/12/2010, HĐND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố khoá XVIII, nhiệm kỳ 2004–2011 nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2010, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu năm 2011.
Dự kỳ họp có các đồng chí: Lương Viết Kiểm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Hà Văn Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Kỳ họp đã nghe, nghiên cứu và thảo luận các báo cáo, tờ trình về: kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ năm 2011; công tác quản lý đô thị; tình hình thực hiện dự toán thu–chi ngân sách năm 2010, phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2011; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; báo cáo công tác kiểm sát, hoạt động của Tòa án, công tác thi hành án dân sự thành phố…và nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XVIII


Trong năm 2010, mặc dù bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế năm 2009, giá cả biến động cùng với diễn biến thời tiết không thuận lợi, nhưng dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự giám sát của HĐND thành phố, sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, nền KT-XH thành phố Lạng Sơn đã vượt qua những khó khăn, thách thức và tiếp tục có bước phát triển. Tăng trưởng kinh tế đạt 14,01%. Trong đó, thương mại-dịch vụ tăng 14,19%; công nghiệp xây dựng tăng 15,06%; nông lâm nghiệp tăng 2,11%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,3 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có bước phát triển, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Sau khi nghiên cứu, thảo luận, kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XVIII đã thông qua 3 Nghị quyết.Nông Minh Thảo