Thứ sáu,  20/05/2022

Gian nan đường cắm mốc

Công tác tôn tạo, tăng dày cột mốc tuyến biên giới tỉnh Quảng Nam được xác định là khó khăn nhất trong 10 tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn Lào, bởi đa số các vị trí cắm mốc đều nằm trên địa hình đồi núi hiểm trở. Mọi công đoạn vận chuyển vật liệu đều bằng sức người, nhưng những người thực hiện cắm mốc vẫn miệt mài với nhiệm vụ . Chùm ảnh của Quốc Vũ .NDĐT - Công tác tôn tạo, tăng dày cột mốc tuyến biên giới tỉnh Quảng Nam được xác định là khó khăn nhất trong 10 tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn Lào, bởi đa số các vị trí cắm mốc đều nằm trên địa hình đồi núi hiểm trở. Mọi công đoạn vận chuyển vật liệu đều bằng sức người, nhưng những người thực hiện cắm mốc vẫn miệt mài với nhiệm vụ . Chùm ảnh của Quốc Vũ...

Công tác tôn tạo, tăng dày cột mốc tuyến biên giới tỉnh Quảng Nam được xác định là khó khăn nhất trong 10 tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn Lào, bởi đa số các vị trí cắm mốc đều nằm trên địa hình đồi núi hiểm trở. Mọi công đoạn vận chuyển vật liệu đều bằng sức người, nhưng những người thực hiện cắm mốc vẫn miệt mài với nhiệm vụ . Chùm ảnh của Quốc Vũ .
NDĐT – Công tác tôn tạo, tăng dày cột mốc tuyến biên giới tỉnh Quảng Nam được xác định là khó khăn nhất trong 10 tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn Lào, bởi đa số các vị trí cắm mốc đều nằm trên địa hình đồi núi hiểm trở. Mọi công đoạn vận chuyển vật liệu đều bằng sức người, nhưng những người thực hiện cắm mốc vẫn miệt mài với nhiệm vụ . Chùm ảnh của Quốc Vũ .

Theo Nhandan