Thứ ba,  13/04/2021

Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân In-đô-nê-xi-a Tau-phích Ki-ê-mát thăm chính thức nước ta

Nhận lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Hiệp thương Nhân dân In-đô-nê-xi-a (MPR), do Chủ tịch MPR Tau-phích Ki-ê-mát dẫn đầu, hôm nay đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức nước ta, từ ngày 19 đến 21-12. Tham gia Đoàn còn có các nghị sĩ: Phó Chủ tịch MPR Mê-la-ni Lây-mê-na Xu-hác-li; Phó Chủ tịch MPR Ha-gi-ri-gian-tô Y.Thô-ha-ri; Lãnh đạo các đảng Dân chủ, đảng Ủy thác Dân tộc, đảng Thức tỉnh Dân tộc...Ông Tau-phích Ki-ê-mát sinh ngày 31-12-1943, tại Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a. Ông tốt nghiệp Đại học Xri-uy-gia-y-a (In-đô-nê-xi-a) năm 1966. Ông từng tham gia và là thành viên của Phong trào sinh viên dân tộc chủ nghĩa In-đô-nê-xi-a (GMNI), đảng In-đô-nê-xi-a Dân chủ (PDI), đảng In-đô-nê-xi-a Dân chủ - Đấu tranh (PDI-P). Ông được bầu vào Ban lãnh đạo PDI-P và hiện là cố vấn của PDI-P. Ông T.Ki-ê-mát được bầu là nghị sĩ QH In-đô-nê-xi-a các khóa 1987-1992, 1992-1995, 1999-2004, 2004-2009 và là Chủ tịch MPR từ năm...

Nhận lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Hiệp thương Nhân dân In-đô-nê-xi-a (MPR), do Chủ tịch MPR Tau-phích Ki-ê-mát dẫn đầu, hôm nay đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức nước ta, từ ngày 19 đến 21-12. Tham gia Đoàn còn có các nghị sĩ: Phó Chủ tịch MPR Mê-la-ni Lây-mê-na Xu-hác-li; Phó Chủ tịch MPR Ha-gi-ri-gian-tô Y.Thô-ha-ri; Lãnh đạo các đảng Dân chủ, đảng Ủy thác Dân tộc, đảng Thức tỉnh Dân tộc…

Ông Tau-phích Ki-ê-mát sinh ngày 31-12-1943, tại Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a. Ông tốt nghiệp Đại học Xri-uy-gia-y-a (In-đô-nê-xi-a) năm 1966. Ông từng tham gia và là thành viên của Phong trào sinh viên dân tộc chủ nghĩa In-đô-nê-xi-a (GMNI), đảng In-đô-nê-xi-a Dân chủ (PDI), đảng In-đô-nê-xi-a Dân chủ – Đấu tranh (PDI-P). Ông được bầu vào Ban lãnh đạo PDI-P và hiện là cố vấn của PDI-P. Ông T.Ki-ê-mát được bầu là nghị sĩ QH In-đô-nê-xi-a các khóa 1987-1992, 1992-1995, 1999-2004, 2004-2009 và là Chủ tịch MPR từ năm 2010.

Theo Nhandan