Thứ bảy,  10/04/2021

Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

Ngày 20-12, tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDT GPMNVN) (20-12-1960 - 20-12-2010).Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.Dự lễ kỷ niệm có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh; các vị lão thành cách mạng, các vị nguyên là lãnh đạo MTDTGPMNVN; Chính...

Ngày 20-12, tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDT GPMNVN) (20-12-1960 – 20-12-2010).

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự lễ kỷ niệm có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh; các vị lão thành cách mạng, các vị nguyên là lãnh đạo MTDTGPMNVN; Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (CPCMLTCHMNVN); Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam (LMCLLDTDCVHBVN); lãnh đạo Ủy ban MTTQ các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các vị nhân sĩ, trí thức, chức sắc các dân tộc, tôn giáo, đại diện Lãnh sự quán các nước tại thành phố…

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Huỳnh Đảm nêu rõ: Gần 60 năm về trước, sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 được ký kết, đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền. Tại miền Nam, đế quốc Mỹ hất cẳng thực dân Pháp, dựng lên chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm, thực hiện chế độ thực dân kiểu mới, phản bội lại những nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta là hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và cải thiện đời sống. Chúng đã thực hiện chính sách khủng bố, trả thù những người yêu nước, chia rẽ dân tộc, tôn giáo. Với Luật 10/59, lê máy chém đi khắp miền Nam, chúng đã tổ chức các chiến dịch tố cộng, diệt cộng, thảm sát những người yêu nước, tham gia cách mạng và thân nhân những gia đình có người ra bắc tập kết, cướp lại ruộng đất của nông dân; tiến hành đàn áp các giáo phái… Hàng chục vạn đồng bào ta đã bị thảm sát, hàng nghìn làng mạc đã bị đốt phá, gây nên biết bao cảnh đau thương, tang tóc.

Tức nước, vỡ bờ, nhân dân miền Nam đã vùng lên với nhiều hình thức đấu tranh chính trị, vũ trang để chống lại sự bắt bớ, đàn áp dã man của Mỹ – ngụy, bảo vệ quyền sống, quyền làm người, để xóa cảnh nước nhà bị chia cắt. Cuộc đồng khởi ở Bến Tre, rồi nhanh chóng lan rộng ra khắp các tỉnh Nam Bộ, Tây Nguyên và một số tỉnh Nam Trung Bộ…

Ngày 20-12-1960, Đại hội Đại biểu quốc dân miền Nam được tiến hành tại xã Tân Lập, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đại hội đã quyết định thành lập MTDTGPMNVN, thông qua Tuyên ngôn và Chương trình hành động 10 điểm của Mặt trận. Đây là sự kiện quan trọng, là bước ngoặt của cách mạng miền Nam.

MTDTGPMNVN ra đời là tất yếu của lịch sử, là kết quả của sự sáng tạo trong chỉ đạo, lãnh đạo cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng miền Nam. Kể từ đây, MTDTGPMNVN là người đại diện chân chính, ngọn cờ công khai đoàn kết, tập hợp tất cả các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các dân tộc, các đảng phái, các đoàn thể, các tôn giáo và nhân sĩ yêu nước ở miền Nam, không phân biệt xu hướng chính trị, để đấu tranh lật đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai phản động, thực hiện độc lập, dân chủ, hòa bình, thống nhất Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, kế thừa và vận dụng sáng tạo kinh nghiệm hoạt động của các hình thức tổ chức Mặt trận trước đây, MTDTGPMNVN đã coi trọng cả ba mũi giáp công và ba vùng chiến lược; kết hợp nhuần nhuyễn các hình thức đấu tranh chính trị, vũ trang, binh vận, ngoại giao nhằm phát huy sức mạnh dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp. Được sự chi viện tối đa của quân và dân miền Bắc, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của

nhiều nước và nhân dân tiến bộ trên thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ của nước Mỹ, MTDTGPMNVN đã lãnh đạo quân và dân miền Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, đưa cả nước bước sang một kỷ nguyên mới, đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội…

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang MTDTGP MNVN, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nguyện không ngừng tăng cường về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; ra sức vận động, đoàn kết mọi người Việt Nam trong và ngoài nước học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch

Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chung sức chung lòng cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân ta với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thiết tha kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, cống hiến tài năng, trí tuệ và công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ôn lại những năm tháng hào hùng, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nêu rõ: Ủy ban T.Ư MTDTGP MNVN bao gồm nhiều nhân sĩ, trí thức nổi tiếng ở miền Nam, một số lãnh đạo cao cấp trong kháng chiến, đại diện các tôn giáo, dân tộc. Sau một thời gian ngắn, ở khắp miền Nam, Mặt trận các cấp từ Trung ương đến các tỉnh, huyện, xã và cả trong vùng địch tạm chiếm đã được thành lập. Mặt trận hoạt động thật sự như một chính quyền, không những lãnh đạo nhân dân đấu tranh về chính trị, quân sự mà cả lãnh đạo nhân dân sản xuất, tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội…

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trương Tấn Sang bày tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất, để tập hợp, thu hút mọi người Việt Nam yêu nước đứng chung hàng ngũ dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo nên sức mạnh vĩ đại của dân tộc, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược và chiến thắng nghèo nàn lạc hậu. Đồng chí khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã trọn đời vì nước, vì dân, biết ơn các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các bậc lão thành cách mạng, các thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, đồng bào, chiến sĩ cả nước, nhân sĩ, trí thức, những người tiêu biểu trong các dân tộc, các chức sắc tôn giáo, đồng bào yêu nước sống xa Tổ quốc tập hợp dưới ngọn cờ của MTDTGPMNVN, đã cống hiến xương máu, sức lực, tài năng và của cải cho đất nước, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. (Toàn văn đăng số báo ra hôm nay).

Trong dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 32 vị; truy tặng Huân chương Đại đoàn kết cho 38 vị nguyên là thành viên MTDTGPMNVN, CPCMLTCHMNVN, LMCLL DTDCVHBVN đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Nhandan