Thứ ba,  24/05/2022

Hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị ở Ban CHQS thành phố

LSO-Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Lạng Sơn với chức năng là cơ quan tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quân sự- quốc phòng (QS-QP) địa phương vững mạnh, củng cố xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc; xây dựng cơ sở chính trị, củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần ổn định về chính trị, mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng – an ninh.Công tác hậu cần phục vụ cho huấn luyện quân - Ảnh: Dương NguyênXác định rõ công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) là một hoạt động vô cùng quan trọng trong công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ quân sự tỉnh và thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Lạng Sơn đã bám sát chỉ thị của cấp trên về công tác quân sự- quốc phòng địa phương, chỉ đạo cơ quan...

LSO-Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Lạng Sơn với chức năng là cơ quan tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quân sự- quốc phòng (QS-QP) địa phương vững mạnh, củng cố xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc; xây dựng cơ sở chính trị, củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần ổn định về chính trị, mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng – an ninh.
Công tác hậu cần phục vụ cho huấn luyện quân – Ảnh: Dương Nguyên
Xác định rõ công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) là một hoạt động vô cùng quan trọng trong công tác quân sự – quốc phòng địa phương. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ quân sự tỉnh và thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Lạng Sơn đã bám sát chỉ thị của cấp trên về công tác quân sự- quốc phòng địa phương, chỉ đạo cơ quan chính trị xây dựng kế hoạch sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ra các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo về nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương, tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết của Đảng bộ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương tới 100% các tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng thời đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tập trung quán triệt và giáo dục tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ hiểu rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người chiến sĩ cách mạng, nhằm nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, tính đấu tranh phê và tự phê bình. Tự học, tự rèn, tự giác chấp hành nghiêm quy định của đơn vị, kỷ luật quân đội. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT Quân sự thành phố với các phong trào thi đua “Mừng đảng, mừng xuân”; “Sáng mãi Điện Biên” “Phất cao cờ hồng tháng tám”; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện” lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, quân đội và của địa phương.
Đặc biệt là công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố, trong những năm qua tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân sự thành phố đã đóng góp xây dựng được 2 nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình khó khăn có con đang tại ngũ trị giá mỗi căn nhà trên 50 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố nhân các ngày lễ, tết giúp nhân dân nạo vét kênh, mương, vệ sinh đường phố, góp phần vào giữ gìn vệ sinh trên địa bàn thành phố. Ngoài ra Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã chú trọng tham mưu cho chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực chính trị, xây dựng cơ sở địa bàn vững mạnh trong khu vực phòng thủ, tăng cường công tác dân vận tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, hiến pháp và pháp luật của nhà nước. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố. Phối hợp chặt chẽ với Đài phát thanh, truyền hình tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương. Đồng thời thường xuyên làm tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là giải quyết tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 47, Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác kiểm tra và phát triển đảng viên mới. Hàng năm làm tốt công tác củng cố nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên với phương châm “Vững mạnh, rộng khắp” đảm bảo về số lượng coi trọng chất lượng chính trị.
Với kết quả trên, trong những năm qua Đảng bộ quân sự thành phố Lạng Sơn luôn được Thành ủy, Đảng ủy quân sự tỉnh công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, được Quân khu, tỉnh, thành phố tặng thưởng nhiều giấy khen và bằng khen.

Nguyễn Đức Thực