Thứ sáu,  20/05/2022

HĐND huyện Tràng Định tổ chức kỳ họp thứ 19

LSO-Trong 2 ngày 20-21/12/2010, HĐND huyện Tràng Định đã tổ chức kỳ họp thứ 19, khoá XVII, nhiệm kỳ 2004–2011 nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2010, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu năm 2011. Kỳ họp đã nghe, nghiên cứu và thảo luận các báo cáo, tờ trình về: kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2010, nhiệm vụ, mục tiêu năm 2011; kết quả thực hiện thu–chi ngân sách năm 2010, phương án phân bổ ngân sách năm 2011; tình hình đầu tư xây dựng cơ bản; tiến độ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện, xã; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thất Khê, giai đoạn 2010-2020…và nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng khác.Năm 2010, mặc dù vẫn còn khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh kế chung, nền kinh tế huyện Tràng Định tiếp tục phát triển ổn định. Tăng trưởng kinh tế đạt 10,7%, đạt mục tiêu đề ra. Trong đó, tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp đạt 6,97%, công nghiệp xây dựng đạt 11,04%, thương mại...

LSO-Trong 2 ngày 20-21/12/2010, HĐND huyện Tràng Định đã tổ chức kỳ họp thứ 19, khoá XVII, nhiệm kỳ 2004–2011 nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2010, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu năm 2011.
Kỳ họp đã nghe, nghiên cứu và thảo luận các báo cáo, tờ trình về: kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2010, nhiệm vụ, mục tiêu năm 2011; kết quả thực hiện thu–chi ngân sách năm 2010, phương án phân bổ ngân sách năm 2011; tình hình đầu tư xây dựng cơ bản; tiến độ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện, xã; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thất Khê, giai đoạn 2010-2020…và nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng khác.

Năm 2010, mặc dù vẫn còn khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh kế chung, nền kinh tế huyện Tràng Định tiếp tục phát triển ổn định. Tăng trưởng kinh tế đạt 10,7%, đạt mục tiêu đề ra. Trong đó, tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp đạt 6,97%, công nghiệp xây dựng đạt 11,04%, thương mại – dịch vụ đạt 14,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 9 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp, tăng tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ và công nghiệp xây dựng. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Sau khi nghiên cứu, thảo luận, kỳ họp đã thông qua 3 nghị quyết.

Minh Thảo