Thứ ba,  07/12/2021

Hội thảo VHNT Lạng Sơn mười năm đầu thế kỷ XXI

LSO-Ngày 20/12/2010, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội thảo “VHNT Lạng Sơn mười năm đầu thế kỷ XXI”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các Sở VHTT&DL, Sở Thông tin và Truyền thông, một số ban ngành trên địa bàn tỉnh và đông đảo hội viên tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp VHNT của tỉnh. Tiến sỹ Hoàng Văn Páo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT&DL, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh chủ trì hội thảo.Trong 10 năm qua, đặc biệt từ khi thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới”, Hội VHNT Lạng Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động như thực tế sáng tác, trại sáng tác, triển lãm, liên hoan ảnh nghệ thuật, các cuộc thi, cùng với đó là các hội thảo, diễn đàn… nhằm nhìn nhận, đánh giá, định hướng sự phát triểnVHNT của tỉnh nhà. Toàn cảnh diễn ra hội thảoTại hội thảo, các hội viên đại diện các chuyên ngành đã trình bày 12 tham luận, tập trung vào các vấn đề như: Tình hình...

LSO-Ngày 20/12/2010, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội thảo “VHNT Lạng Sơn mười năm đầu thế kỷ XXI”.
Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các Sở VHTT&DL, Sở Thông tin và Truyền thông, một số ban ngành trên địa bàn tỉnh và đông đảo hội viên tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp VHNT của tỉnh. Tiến sỹ Hoàng Văn Páo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT&DL, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh chủ trì hội thảo.
Trong 10 năm qua, đặc biệt từ khi thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới”, Hội VHNT Lạng Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động như thực tế sáng tác, trại sáng tác, triển lãm, liên hoan ảnh nghệ thuật, các cuộc thi, cùng với đó là các hội thảo, diễn đàn… nhằm nhìn nhận, đánh giá, định hướng sự phát triểnVHNT của tỉnh nhà.
Toàn cảnh diễn ra hội thảo
Tại hội thảo, các hội viên đại diện các chuyên ngành đã trình bày 12 tham luận, tập trung vào các vấn đề như: Tình hình phát triển kiến trúc và sáng tác kiến trúc giai đoạn 2000-2010; Mỹ thuật Lạng Sơn trước vấn đề đổi mới và khó khăn, thách thức; Sáng tác âm nhạc đối với đồng bào các dân tộc Lạng Sơn 10 năm đầu thế kỷ XXI; Hoạt động của chuyên ngành nhiếp ảnh tỉnh Lạng Sơn; Văn xuôi Lạng Sơn 10 năm đầu thế kỷ XXI; Công tác truyền dạy và phổ biến nghệ thuật hát then – đàn tính ở Lạng Sơn, vai trò của Hội VHNT tỉnh; Vấn đề thực tế ở địa phương với sáng tác mỹ thuật…
Sau các tham luận, các văn nghệ sĩ đã cùng nhau thảo luận các vấn đề xung quanh sự phát triển của các chuyên ngành trong giai đoạn tới. Cùng với đó nêu lên các ý kiến, kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển VHNT của tỉnh Lạng Sơn.

Thanh Huyền