Thứ tư,  01/12/2021

Khai mạc Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII

Sáng 21-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, tổ chức họp báo giới thiệu nội dung của Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VIII. Các đồng chí: Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn; Thứ trưởng Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng T.Ư Trần Thị Hà, chủ trì họp báo cho biết: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức ngày 27 và 28-12 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).Đại hội có nhiệm vụ đánh giá phong trào thi đua yêu nước và kết quả thực hiện chính sách khen thưởng của Nhà nước năm năm qua; tôn vinh, biểu dương những tấm gương tiêu biểu nhất của phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trong giai đoạn 2011 - 2015. Đây cũng là dịp tổng kết, nhân rộng các điển...

Sáng 21-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, tổ chức họp báo giới thiệu nội dung của Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VIII. Các đồng chí: Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn; Thứ trưởng Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng T.Ư Trần Thị Hà, chủ trì họp báo cho biết: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức ngày 27 và 28-12 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá phong trào thi đua yêu nước và kết quả thực hiện chính sách khen thưởng của Nhà nước năm năm qua; tôn vinh, biểu dương những tấm gương tiêu biểu nhất của phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh trong giai đoạn 2011 – 2015. Đây cũng là dịp tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát động phong trào học tập các tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực trong phạm vi cả nước, gắn với Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39. Chủ đề của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII là: Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2015.

Dự Đại hội có 1.500 đại biểu, trong đó có: 338 đại biểu đại diện các tập thể, cá nhân Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các tập thể, cá nhân Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới được phong tặng từ tháng 11-2005 đến nay; 161 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư, các tập đoàn, tổng công ty, các địa phương. 322 đại biểu tiêu biểu cho tài năng trẻ, thiếu niên, nhi đồng, công nhân, nông dân, trí thức, đại diện các nhân sĩ, các tôn giáo, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, các nhà khoa học, nhà văn, nhà báo tiêu biểu đại diện các cá nhân đã được các giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, gia đình và người có công với cách mạng, người khuyết tật vượt khó vươn lên trong cuộc sống; 64 đại biểu tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' 63 đại biểu tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động &#39Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư' 164 đại biểu tiêu biểu trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng. 10 đại biểu là Việt kiều và năm đại biểu là người nước ngoài có công với Việt Nam. Có 323 đại biểu là nữ, chiếm 22%; 148 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm gần 10%. Đại biểu cao tuổi nhất là Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu, 94 tuổi. Đại biểu trẻ nhất là em Trần Ngọc Diễm Huyền, 10 tuổi, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Thành Công, Đống Đa, Hà Nội…

Theo Nhandan