Thứ ba,  24/05/2022

Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân In-đô-nê-xi-a Tau-phích Ki-ê-mát kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước ta

Ngày 21-12, Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân In-đô-nê-xi-a (MPR) Tau-phích Ki-ê-mát và Đoàn đại biểu cấp cao MPR đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng.Trong thời gian chuyến thăm Việt Nam từ ngày 19 đến 21-12, Chủ tịch MPR Tau-phích Ki-ê-mát đã hội đàm với Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Qua các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên ghi nhận những tiến triển tích cực trong quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - In-đô-nê-xi-a; khẳng định coi trọng và quyết tâm làm hết sức mình để không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hai QH; tăng cường quan hệ hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, đầu tư, thúc đẩy triển khai các văn bản, thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa hai nước; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN, đóng góp tích cực vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển...

Ngày 21-12, Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân In-đô-nê-xi-a (MPR) Tau-phích Ki-ê-mát và Đoàn đại biểu cấp cao MPR đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng.

Trong thời gian chuyến thăm Việt Nam từ ngày 19 đến 21-12, Chủ tịch MPR Tau-phích Ki-ê-mát đã hội đàm với Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Qua các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên ghi nhận những tiến triển tích cực trong quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam – In-đô-nê-xi-a; khẳng định coi trọng và quyết tâm làm hết sức mình để không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hai QH; tăng cường quan hệ hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, đầu tư, thúc đẩy triển khai các văn bản, thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa hai nước; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN, đóng góp tích cực vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tại Hà Nội, Chủ tịch MPR Tau-phích Ki-ê-mát và Đoàn đã đến thăm Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Lịch sử Quân sự và thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Theo Nhandan