Thứ tư,  01/12/2021

Nâng cao hiệu quả bảo hiểm y tế

Luật Bảo hiểm y tế được kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII thông qua ngày 14-11-2008. Cùng với Nghị định của Chính phủ, các thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ban hành chỉ thị về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới". Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo bước chuyển mạnh mẽ, phát huy hiệu quả hoạt động bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội.Hiện nay cả nước ta có khoảng 61% dân số được bảo hiểm y tế. Năm 2010 có 53 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gần 8 triệu người so với trước khi thực hiện luật, trong đó có 13,5 triệu người nghèo, 8,7 triệu học sinh, sinh viên và gần 10 triệu trẻ em dưới sáu tuổi. Cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với ngành y tế tổ chức khám, chữa bệnh tại 7.455 trạm y tế xã, tạo điều kiện cho người có bảo hiểm y tế được tiếp cận với dịch...

Luật Bảo hiểm y tế được kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII thông qua ngày 14-11-2008. Cùng với Nghị định của Chính phủ, các thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ban hành chỉ thị về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo bước chuyển mạnh mẽ, phát huy hiệu quả hoạt động bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội.

Hiện nay cả nước ta có khoảng 61% dân số được bảo hiểm y tế. Năm 2010 có 53 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gần 8 triệu người so với trước khi thực hiện luật, trong đó có 13,5 triệu người nghèo, 8,7 triệu học sinh, sinh viên và gần 10 triệu trẻ em dưới sáu tuổi. Cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với ngành y tế tổ chức khám, chữa bệnh tại 7.455 trạm y tế xã, tạo điều kiện cho người có bảo hiểm y tế được tiếp cận với dịch vụ y tế nhanh chóng và thuận tiện, nhất là các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa. Năm 2010 có khoảng 106,9 triệu lượt người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền hơn 19.321 tỷ đồng. Nhiều dịch vụ y tế mới kỹ thuật cao, chi phí lớn, người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế chi trả, góp phần giảm bớt khó khăn. Từ chỗ luôn bội chi, quỹ bảo hiểm y tế bước đầu được cân đối, có kết dư, bảo toàn và phát triển, nâng cao khả năng chi trả cho người bệnh.

Có thể khẳng định những chuyển biến tích cực qua hơn một năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế. Để nâng cao hiệu quả hoạt động này, cần có biện pháp thu hút đông đảo người tham gia bảo hiểm y tế, chú trọng các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em. Củng cố và phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh, đặc biệt là y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm phiền hà cho người bệnh có bảo hiểm y tế. Tổ chức quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế công khai minh bạch, hiệu quả, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Theo Nhandan