Thứ ba,  24/05/2022

Ghi nhận về một đảng bộ quân sự trong sạch vững mạnh

LSO-Đảng bộ Quân sự huyện Cao Lộc trong những năm qua luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Nhiều năm liên tục Đảng bộ được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh.Để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh”. Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ duy trì sinh hoạt đảng đúng quy định. Buổi sinh hoạt nào của các chi bộ cũng được thực hiện nghiêm túc, nề nếp... mỗi buổi sinh hoạt ngoài việc kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo trong tháng, phương hướng nhiệm vụ tháng tới của chi bộ, còn có thông báo chính trị nội bộ, và kể một tấm gương về đạo...

LSO-Đảng bộ Quân sự huyện Cao Lộc trong những năm qua luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Nhiều năm liên tục Đảng bộ được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh”. Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ duy trì sinh hoạt đảng đúng quy định. Buổi sinh hoạt nào của các chi bộ cũng được thực hiện nghiêm túc, nề nếp… mỗi buổi sinh hoạt ngoài việc kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo trong tháng, phương hướng nhiệm vụ tháng tới của chi bộ, còn có thông báo chính trị nội bộ, và kể một tấm gương về đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh luôn được chú trọng, đồng thời gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh. Những năm qua Tổ phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội đồng quân nhân luôn gắn hoạt động với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hàng năm đều đạt vững mạnh, cơ sở vật chất hậu cần của đơn vị ngày càng đảm bảo tốt hơn, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sỹ được cải thiện… Công tác bồi dưỡng cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm; hàng năm 100% cấp uỷ, chi bộ được tham gia tập huấn bồi dưỡng, tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi, hội thi chính uỷ, chính trị viên, do vậy mà chất lượng năng lực của cấp uỷ được nâng lên đáp ứng yêu cầu lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ. Việc chấp hành chế độ nề nếp sinh hoạt, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò đoàn kết được thực hiện tốt. Công tác cán bộ được quan tâm, thực hiện tốt công tác đánh giá, nhận xét, đề nghị, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và các chính sách liên quan đến cán bộ theo thẩm quyền. Công tác kiểm tra, giám sát từng bước đi vào nề nếp, đã gắn chặt công tác quản lý, giáo dục bình xét, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng. Kết quả bình xét chất lượng đảng viên hàng năm; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 86,6% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 22,5% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên mới luôn được trú trọng. Từ (2005-2010) đã kết nạp được 4 đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu; nâng số đảng viên của toàn đảng bộ lên 41 đồng chí; phối hợp với cấp uỷ xã, thị trấn, cơ quan, bồi dưỡng kết nạp 109 đảng viên mới trong lực lượng dân quân tự vệ.
Cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Cao Lộc đang tăng gia rau xanh cải thiện đời sống
Trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; thường xuyên quán triệt giáo dục cho cán bộ chiến sỹ nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới, tuyên truyền giáo dục cho nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt nội dung kết hợp phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố quốc phòng, xây dựng quy hoạch khu vực phòng thủ huyện, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể huyện hướng dẫn diễn tập chiến đấu trị an, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; xây dựng quy hoạch trận địa phòng không của 23 xã, thị trấn và cơ quan. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ số lượng; hàng năm công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng hoàn thành 100% nội dung chương trình, quân số tham gia đạt 98,8%. Bên cạnh đó Đảng bộ còn lãnh đạo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, ủng hộ, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội.

Có thể nói vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân sự huyện Cao Lộc trong những năm qua được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, 5 năm liên tục Đảng bộ được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện, 4 năm liền được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu I. Năm 2010 đạt đơn vị quyết thắng. Những kết quả đạt được trên có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng ở địa phương.

La Nam