Thứ ba,  07/12/2021

Hiệu quả từ chương trình phối hợp công tác dân vận ở Lộc Bình

LSO-Thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh năm 2009- 2010, Ban Dân vận Huyện ủy và Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện Lộc Bình đã ban hành Chương trình phối hợp công tác dân vận, giai đoạn 2009-2010. Qua 2 năm thực hiện, công tác phối hợp giữa 2 cơ quan luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến huyện. Từ đó, tạo nên sức mạnh đồng thuận, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, xã hội. Tình hình quốc phòng an ninh được củng cố, đời sống cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang ngày càng ổn định.Tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ ở thành phố Lạng Sơn Ảnh: Thanh HòaNhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế gắn với củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Ban Dân vận Huyện ủy và Ban CHQS huyện phối hợp làm tốt công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật...

LSO-Thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh năm 2009- 2010, Ban Dân vận Huyện ủy và Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện Lộc Bình đã ban hành Chương trình phối hợp công tác dân vận, giai đoạn 2009-2010.
Qua 2 năm thực hiện, công tác phối hợp giữa 2 cơ quan luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến huyện. Từ đó, tạo nên sức mạnh đồng thuận, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, xã hội. Tình hình quốc phòng an ninh được củng cố, đời sống cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang ngày càng ổn định.
Tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ ở thành phố Lạng Sơn

Ảnh: Thanh Hòa

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế gắn với củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Ban Dân vận Huyện ủy và Ban CHQS huyện phối hợp làm tốt công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dân quân tự vệ, dự bị động viên. Qua đây, đã nâng cao được nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT)nắm chắc tình hình biên giới, địa bàn, tư tưởng, nguyện vọng của quần chúng nhân dân; tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xử lý kịp thời có hiệu quả những bức xúc, vụ việc phức tạp trong dân, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện. Để đáp ứng yêu cầu mới của nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, LLVT của huyện nói chung và Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Trên cơ sở đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong LLVT, quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên mới trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Kết quả tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ và dự bị động viên của huyện đều đạt loại khá. Trong năm 2009, huyện đã chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cụm xã đợt I: Yên Khoái- Tú Mịch và đợt II: Sàn Viên- Lợi Bác- thị trấn Na Dương đạt kết quả tốt. Trong quá trình diễn tập đã kết hợp giải quyết một số nhiệm vụ nổi cộm trên địa bàn; huy động nhân dân lao động 6.418 ngày công, tu sửa phát quang đường liên thôn được 20,3km, làm được 817m đường bê tông nông thôn. Bên cạnh đó, trong hai năm qua huyện thực hiện công tác tuyển quân đúng kế hoạch, đảm bảo số lượng, chất lượng, đạt 100% kế hoạch trên giao. Các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước cho các đối tượng theo các quyết định của Chính phủ được đảm bảo như: Quyết định 290 được 81 đối tượng; Quyết định 142 đã chi trả 239 đối tượng với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được quan tâm tổ chức thực hiện theo quy định, đã tổ chức được cho đối tượng 4 với 413 đồng chí, đối tượng 5 bồi dưỡng lồng ghép tại cơ sở 4.462 đồng chí, đạt 92,0% kế hoạch. Song song với những hoạt động trên, Ban Dân vận huyện uỷ và Ban CHQS huyện tổ chức hướng dẫn Ban CHQS các cơ sở xã, thị trấn tuyên truyền phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tuyên truyền vận động nhân dân đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội; thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể ngày càng vững mạnh. Có thể nói, thông qua công tác phối hợp hoạt động đã thu được kết quả đáng khích lệ, nâng cao được nhận thức hiểu biết cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay, đặc biệt tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban Dân vận Huyện uỷ và Ban CHQS huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước; phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực tự cường, thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, tích cực sản xuất, xoá đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hoá, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường về quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hoàng Luyến