Thứ tư,  01/12/2021

Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

LSO-Ngày 21/12/2010, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh do đồng chí Nguyễn Thế Lệ, Phó Trưởng Ban Thường trực làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra về việc thực hiện công tác PCTN tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.Lãnh đạo nhà trường báo cáo Đoàn kiểm traTrong những năm qua, nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN; triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đến 11 đơn vị trực thuộc; duy trì thường xuyên các nội quy, quy chế nội bộ, thực hiện công khai hoạt động trong nhà trường; thường xuyên kiểm tra, giám sát nội bộ; nhờ vậy nhận thức của người đứng đầu, đảng viên, giáo viên, cán bộ, viên chức và người lao động về công tác PCTN tiếp tục được nâng lên.Tiếp đó, các thành viên trong đoàn đã nêu lên một số vấn đề còn chưa rõ đề nghị đơn vị giải trình.Đồng chí Nguyễn Thế Lệ phát biểu tại buổi...

LSO-Ngày 21/12/2010, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh do đồng chí Nguyễn Thế Lệ, Phó Trưởng Ban Thường trực làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra về việc thực hiện công tác PCTN tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.
Lãnh đạo nhà trường báo cáo Đoàn kiểm tra
Trong những năm qua, nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN; triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đến 11 đơn vị trực thuộc; duy trì thường xuyên các nội quy, quy chế nội bộ, thực hiện công khai hoạt động trong nhà trường; thường xuyên kiểm tra, giám sát nội bộ; nhờ vậy nhận thức của người đứng đầu, đảng viên, giáo viên, cán bộ, viên chức và người lao động về công tác PCTN tiếp tục được nâng lên.
Tiếp đó, các thành viên trong đoàn đã nêu lên một số vấn đề còn chưa rõ đề nghị đơn vị giải trình.
Đồng chí Nguyễn Thế Lệ phát biểu tại buổi kiểm tra
Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí trưởng đoàn đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong công tác PCTN của nhà trường. Đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy, làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng…

Đức Anh