Thứ hai,  26/09/2022

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản về công tác cán bộ


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị
tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn 

– Sáng 22/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại điểm cầu trung tâm, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị “về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Thông báo số 20-TB/TW, ngày 8/9/2022 về “Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật”.

Theo đó, Quy định 80-QĐ/TW gồm 6 chương, 34 điều (thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị), gồm các nội dung chính như: Phân cấp quản lý cán bộ; bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử; điều động, biệt phái cán bộ…. Quy định 80-QĐ/TW của Bộ Chính trị nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Đồng thời đánh giá cán bộ khách quan, công tâm; lựa chọn và bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến liên quan đến các nội dung như: điều chỉnh cơ cấu cấp uỷ; sắp xếp vị trí cán bộ sau khi kỷ luật; điều động, bổ nhiệm cán bộ… Đồng thời nêu lên một số kiến nghị, đề xuất như: sớm ban hành văn bản hướng dẫn cho các quy định, thông báo; có quy định, hướng dẫn cụ thể về công tác bổ nhiệm đối với một số đơn vị đặc thù; làm rõ nội dung về việc miễn nhiệm, từ chức…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và giải đáp các kiến nghị, đề xuất cũng như khó khăn, vướng mắc của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện công tác cán bộ. Đồng chí khẳng định: Công tác tổ chức cán bộ là vấn đề hết sức quan trọng, do vậy lãnh đạo Đảng đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể hoá các nội dung, là cơ sở quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng áp dụng vào thực tiễn.

Đồng chí đề nghị ban tổ chức các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác cán bộ; đồng thời nghiêm túc trong việc thực hiện các nội dung này. Thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng cần cụ thể hóa các quy định, thông báo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; có sự phối hợp chặt chẽ, trao đổi kịp thời với các cơ quan liên quan, cấp trên để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

THANH MAI