Thứ tư,  01/12/2021

Cơ chế tài chính cho Dự án "Nâng cấp đô thị Việt Nam"

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9204/VPCP-QHQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đồng ý cơ chế tài chính áp dụng đối với phần vốn bổ sung cho Dự án 'Nâng cấp đô thị Việt Nam', vay vốn Ngân hàng thế giới (WB). Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính triển khai các thủ tục cho địa phương vay lại theo quy định hiện hành. Dự kiến, sẽ có hàng triệu người được hưởng lợi từ việc thực hiện dự án này tại TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng và tỉnh Nam...

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9204/VPCP-QHQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đồng ý cơ chế tài chính áp dụng đối với phần vốn bổ sung cho Dự án &#39Nâng cấp đô thị Việt Nam&#39, vay vốn Ngân hàng thế giới (WB). Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính triển khai các thủ tục cho địa phương vay lại theo quy định hiện hành. Dự kiến, sẽ có hàng triệu người được hưởng lợi từ việc thực hiện dự án này tại TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng và tỉnh Nam Định.

Theo Nhandan