Thứ tư,  01/12/2021

Huyện ủy Văn Lãng tổng kết công tác năm 2010

LSO-Ngày 21/12/2010, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Lãng khóa XX đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá tổng kết công tác năm 2010 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2011.Năm 2010, là năm có nhiều sự kiện quan trọng tác động tích cực đến đời sống chính trị, tinh thần của nhân dân. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 11,6%, tỷ trọng cơ cấu kinh tế nông – lâm nghiệp 48%; công nghiệp – xây dựng chiếm 22,5%; thương mại dịch vụ 29,5%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 10 triệu đồng/năm. Thu ngân sách trên địa bàn trong năm ước đạt 133% kế hoạch. Hệ thống chính trị luôn được quan tâm củng cố xây dựng vững mạnh, thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ...

LSO-Ngày 21/12/2010, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Lãng khóa XX đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá tổng kết công tác năm 2010 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2011.
Năm 2010, là năm có nhiều sự kiện quan trọng tác động tích cực đến đời sống chính trị, tinh thần của nhân dân. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 11,6%, tỷ trọng cơ cấu kinh tế nông – lâm nghiệp 48%; công nghiệp – xây dựng chiếm 22,5%; thương mại dịch vụ 29,5%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 10 triệu đồng/năm. Thu ngân sách trên địa bàn trong năm ước đạt 133% kế hoạch. Hệ thống chính trị luôn được quan tâm củng cố xây dựng vững mạnh, thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân. Toàn Đảng bộ kết nạp được 129 đảng viên mới, đạt 86% kế hoạch…
Hội nghị đã thảo luận chỉ ra một số mặt còn hạn chế cần được khắc phục, đồng thời nhất trí thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong năm 2011: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đảm bảo vững chắc công tác quốc phòng an ninh.

Thu Hường - Hoàng Thư