Thứ bảy,  27/11/2021

Tập huấn Đề án tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất

LSO-Ngày 24/12/2010, Văn phòng Sở Công Thương đã phối hợp với Công đoàn ngành tổ chức Hội nghị tập huấn Đề án tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất cho cán bộ công chức khối Văn phòng Sở Công Thương; Trung tâm Xúc tiến Thương mại; Trung tâm Khuyến công; Chi cục Quản lý thị trường và đại diện các doanh nghiệp có công đoàn trực thuộc ngành công thương.Hội nghị tập huấn Đề án tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chấtTại hội nghị tập huấn, các học viên đã được giới thiệu về: Đề án tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất; công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, giải pháp nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát tiền chất; công tác quản lý nhà nước về thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; Thông tư số 11/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm...

LSO-Ngày 24/12/2010, Văn phòng Sở Công Thương đã phối hợp với Công đoàn ngành tổ chức Hội nghị tập huấn Đề án tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất cho cán bộ công chức khối Văn phòng Sở Công Thương; Trung tâm Xúc tiến Thương mại; Trung tâm Khuyến công; Chi cục Quản lý thị trường và đại diện các doanh nghiệp có công đoàn trực thuộc ngành công thương.
Hội nghị tập huấn Đề án tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất
Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được giới thiệu về: Đề án tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất; công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, giải pháp nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát tiền chất; công tác quản lý nhà nước về thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; Thông tư số 11/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc…

Minh Thảo