Thứ ba,  07/12/2021

Hữu Lũng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 63 – CT/TW

LSO-Ngày 23/12/2010, UBND huyện Hữu Lũng đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 63 – CT/TW ngày 28/2/2001 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND huyện và các sở, ngành chức năng.Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 63 CT, Hữu Lũng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ được chú trọng; đã tích cực đưa được một số giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, được nông dân ứng dụng rộng rãi như lúa Syl – 6, BIO 404, ngô DK 999, NK 54. Hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp từng bước được nâng lên. Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở nông thôn ngày càng được cải thiện; kết cấu hạ tầng ở nông thôn được nâng cấp, nhất là các tuyến đường liên xã, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương sản phẩm...

LSO-Ngày 23/12/2010, UBND huyện Hữu Lũng đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 63 – CT/TW ngày 28/2/2001 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND huyện và các sở, ngành chức năng.
Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 63 CT, Hữu Lũng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ được chú trọng; đã tích cực đưa được một số giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, được nông dân ứng dụng rộng rãi như lúa Syl – 6, BIO 404, ngô DK 999, NK 54. Hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp từng bước được nâng lên. Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở nông thôn ngày càng được cải thiện; kết cấu hạ tầng ở nông thôn được nâng cấp, nhất là các tuyến đường liên xã, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương sản phẩm hàng hóa. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp ở nông thôn được hình thành và phát triển, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tuy vậy, việc ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản suất nông nghiệp còn hạn chế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn chưa mạnh, các loại dự án, đề tài, chuyên đề triển khai còn ít…
Trong thời gian tới, Hữu Lũng tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền về việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác dạy nghề, tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân; đẩy mạnh triển khai các đề tài, dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Hoàng Thái