Thứ ba,  07/12/2021

Các địa phương, đơn vị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Sáng 24-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".Sau bốn năm thực hiện Cuộc vận động đã tạo nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên người lao động; công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, vai trò, vị trí hạt nhân của tổ chức đảng trong doanh nghiệp được khẳng định; tinh thần, thái độ chấp hành nội quy lao động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được nâng lên; mối quan hệ công tác, sự đoàn kết và thống nhất trong đội ngũ cán bộ cấp ủy được giữ vững. Các đơn vị trong Khối đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng; đã đình, giãn, hoãn hơn 800 công trình, dự án đầu tư chưa cần thiết với hơn 24 nghìn tỷ đồng, tiết kiệm hơn 1.200 tỷ đồng; 27 doanh nghiệp trong Khối đã đăng ký hỗ trợ 54/62 huyện nghèo với tổng số tiền hỗ trợ gần 2.000 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 800...

Sáng 24-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sau bốn năm thực hiện Cuộc vận động đã tạo nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên người lao động; công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, vai trò, vị trí hạt nhân của tổ chức đảng trong doanh nghiệp được khẳng định; tinh thần, thái độ chấp hành nội quy lao động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được nâng lên; mối quan hệ công tác, sự đoàn kết và thống nhất trong đội ngũ cán bộ cấp ủy được giữ vững. Các đơn vị trong Khối đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng; đã đình, giãn, hoãn hơn 800 công trình, dự án đầu tư chưa cần thiết với hơn 24 nghìn tỷ đồng, tiết kiệm hơn 1.200 tỷ đồng; 27 doanh nghiệp trong Khối đã đăng ký hỗ trợ 54/62 huyện nghèo với tổng số tiền hỗ trợ gần 2.000 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 800 tỷ đồng; quyên góp, ủng hộ được gần 3.000 tỷ đồng đối với các địa phương, đồng bào bị thiên tai, lũ lụt…

Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Cuộc vận động; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cùng những đề xuất kiến nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một tập thể, 19 cá nhân; tặng bằng khen của Đảng ủy Khối cho 87 tập thể, 123 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động.

* Ngày 24-12, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động.

Bốn năm qua, việc thực hiện Cuộc vận động được gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước; đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng; nâng cao nhận thức chính trị trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Qua bốn năm thực hiện Cuộc vận động, đã xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Ở cấp cơ sở đã bình xét được 5.248 tập thể và cá nhân tiên tiến. Ở cấp huyện đã bình chọn, suy tôn và khen thưởng 798 tập thể, cá nhân.

Hội nghị đã đánh giá, làm rõ nguyên nhân những mặt đã làm tốt và nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng đối với tất cả cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân. Để thực hiện Cuộc vận động có chiều sâu, sức lan tỏa lớn trong thời gian tới, các cấp, các ngành, đoàn thể ở Hải Dương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt việc giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; phát huy rộng rãi hơn vai trò giám sát, góp ý, phê bình của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với năng lực lãnh đạo và phẩm chất, đạo đức của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Cuộc vận động với thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và xây dựng hệ thống chính trị.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen một tập thể và 15 cá nhân; UBND tỉnh Hải Dương trao Bằng khen tặng 33 tập thể và 50 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39.

* Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổng kết bốn năm triển khai thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39. Qua bốn năm triển khai Cuộc vận động đã thu hút sự đồng tình, ủng hộ, tự giác tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đã tạo bước chuyển biến nâng cao ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức lối sống của số đông cán bộ, đảng viên. Toàn tỉnh có 250 tập thể và gần 700 cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương Bác được khen thưởng qua tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động các cấp. Tinh thần tự giác, tự phê bình, nhận khuyết điểm, phấn đấu khắc phục các yếu kém của cán bộ, đảng viên có nhiều tiến bộ. Việc đăng ký và làm theo những chuẩn mực tấm gương đạo đức của Bác đã tác động lớn đến sự chuyển biến trong hành động, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, phong cách lối sống, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Các cơ quan, đơn vị đã chú trọng đổi mới phương pháp làm việc bảo đảm khoa học, thể hiện tốt hơn ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức với công việc và đối với nhân dân như thực hiện nghiêm quy định giải quyết yêu cầu chính đáng của công dân theo hướng nhanh, gọn, hiệu quả, không gây phiền hà cho nhân dân…

Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể tỉnh Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động đi vào chiều sâu; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Cuộc vận động một cách thiết thực, sát hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, ngành, địa phương trong từng giai đoạn; gắn Cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước, với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của ngành địa phương, đơn vị…

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động tỉnh Bình Dương đã trao tặng Huân chương Lao động hạng ba của Nhà nước tặng Đảng bộ huyện Dĩ An; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng tập thể Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 15 cá nhân. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 49 tập thể và 141 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Cuộc vận động trong bốn năm qua.

* Tối 23-12, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết bốn năm Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39. Qua bốn năm triển khai, Cuộc vận động đã tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân; trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có sức lan tỏa sâu rộng, từng bước phát huy tác dụng tích cực trong cuộc sống. Cùng với việc triển khai học tập về tấm gương đạo đức của Bác là việc xây dựng các tiêu chí phấn đấu &#39làm theo&#39 của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Qua đó đã giúp cho các đơn vị và cá nhân xác định được cách làm cụ thể về việc &#39làm theo&#39 tấm gương đạo đức của Bác như: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, sửa đổi lối làm việc… làm cho Cuộc vận động thật sự có ý nghĩa.

Trong bốn năm qua, đã có gần 6.000 điển hình cấp huyện và cơ sở, gần 500 điển hình cấp tỉnh được biểu dương vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Theo Nhandan