Thứ ba,  07/12/2021

Hội thi "Tác nghiệp trên mạng máy tính các cơ quan Ðảng khu vực phía bắc lần thứ nhất"

Ngày 24-12, tại Hải Phòng, Văn phòng T.Ư Đảng, Ban chỉ đạo công nghệ thông tin của cơ quan Đảng và Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội thi "Tác nghiệp trên mạng máy tính các cơ quan Đảng khu vực phía bắc lần thứ nhất".Cuộc thi đã thu hút 52 thí sinh thuộc 26 đoàn, trong đó có bốn ban T.Ư Đảng, 22 văn phòng tỉnh, thành ủy. Mục đích của hội thi nhằm nâng cao trình độ sử dụng hệ điều hành tác nghiệp trên máy tính của Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin; tạo tiền đề cho việc mở rộng tổ chức hội thi tác nghiệp trên mạng máy tính với quy mô toàn quốc. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, ba giải nhì, năm giải ba và 17 giải khuyến khích. Giải nhất tại hội thi này thuộc về Văn phòng Tỉnh ủy Sơn...

Ngày 24-12, tại Hải Phòng, Văn phòng T.Ư Đảng, Ban chỉ đạo công nghệ thông tin của cơ quan Đảng và Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội thi “Tác nghiệp trên mạng máy tính các cơ quan Đảng khu vực phía bắc lần thứ nhất”.

Cuộc thi đã thu hút 52 thí sinh thuộc 26 đoàn, trong đó có bốn ban T.Ư Đảng, 22 văn phòng tỉnh, thành ủy. Mục đích của hội thi nhằm nâng cao trình độ sử dụng hệ điều hành tác nghiệp trên máy tính của Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin; tạo tiền đề cho việc mở rộng tổ chức hội thi tác nghiệp trên mạng máy tính với quy mô toàn quốc. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, ba giải nhì, năm giải ba và 17 giải khuyến khích. Giải nhất tại hội thi này thuộc về Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La.

Theo Nhandan