Thứ ba,  24/05/2022

Báo Nhân Dân và Bộ Khoa học và Công nghệ ký thỏa thuận hợp tác tuyên truyền về lĩnh vực khoa học và công nghệ

Ngày 24-12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân, Bộ Khoa học và Công nghệ ký thỏa thuận hợp tác tuyên truyền về lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH và CN). Tham dự lễ ký có đồng chí Hoàng Văn Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân. Theo bản thỏa thuận, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Báo Nhân Dân trong việc cung cấp và chuyển tải các thông tin về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan hoạt động khoa học và công nghệ; nâng cao năng lực khoa học và công nghệ; đổi mới cơ chế quản lý; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng; phong trào quần chúng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật...Phát biểu ý kiến tại lễ ký, đồng chí Hoàng Văn Phong cảm ơn báo chí nói chung, trong đó có Báo Nhân Dân trong thời gian qua đã có sự quan tâm tuyên truyền các thành tựu của KH và CN. Trách nhiệm của ngành KH và CN là phải cung cấp một cách...

Ngày 24-12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân, Bộ Khoa học và Công nghệ ký thỏa thuận hợp tác tuyên truyền về lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH và CN). Tham dự lễ ký có đồng chí Hoàng Văn Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân. Theo bản thỏa thuận, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Báo Nhân Dân trong việc cung cấp và chuyển tải các thông tin về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan hoạt động khoa học và công nghệ; nâng cao năng lực khoa học và công nghệ; đổi mới cơ chế quản lý; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng; phong trào quần chúng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật…

Phát biểu ý kiến tại lễ ký, đồng chí Hoàng Văn Phong cảm ơn báo chí nói chung, trong đó có Báo Nhân Dân trong thời gian qua đã có sự quan tâm tuyên truyền các thành tựu của KH và CN. Trách nhiệm của ngành KH và CN là phải cung cấp một cách trung thực, chính xác các thông tin về hoạt động của ngành cho các cơ quan thông tấn báo chí. Mong rằng, mối quan hệ giữa Bộ KH và CN và Báo Nhân Dân ngày càng chặt chẽ, một mặt phản ánh những thành tựu KH và CN đã đạt được trong thời gian qua, mặt khác cũng nói lên các khó khăn, vướng mắc mà Nhà nước và ngành KH và CN cần tháo gỡ, công lao của các nhà khoa học, nhằm giúp bạn đọc hiểu hơn vai trò, hiệu quả hoạt động của KH và CN trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Phát biểu ý kiến tại lễ ký, đồng chí Đinh Thế Huynh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho rằng, từ khi ra đời cho đến nay, Báo Nhân Dân luôn chú trọng tuyên truyền về lĩnh vực KH và CN, nhất là khi có các Nghị quyết của Đảng xác định KH và CN là quyết sách hàng đầu của phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa báo và ngành KH và CN có lúc chưa thật hiệu quả. Sau khi ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan, nội dung tuyên truyền sẽ được cụ thể hóa nhằm đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như việc phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực KH và CN được thể hiện sinh động trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân. Đồng thời, báo cũng cần có các bài đóng góp ý kiến vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách của Đảng và Nhà nước về KH và CN.

Theo Nhandan