Thứ sáu,  20/05/2022

Thanh Hóa: Kiểm điểm cá nhân, tập thể để hư hỏng gạo dự trữ

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ đạo UBND huyện Mường Lát phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những cá nhân, tập thể để xảy ra hư hỏng một số gạo được chuyển lên huyện vùng cao Mường Lát để dự trữ phòng chống bão lụt năm 2010.UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ đạo về việc xử lý số gạo thực hiện Được biết trong số 35 tấn gạo dự trữ được chuyển lên huyện vùng cao Mường Lát để phòng chống bão lụt năm 2010 theo Nghị quyết 30a tại huyện Mường Lát, do không có kho dự trữ đạt quy chuẩn, chính quyền địa phương chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện triệt để biện pháp bảo quản và chậm đề xuất, tham mưu cho tỉnh phương án xử lý nên phẩm cấp gạo suy giảm.Trên cơ sở đánh giá, phân loại chất lượng gạo, tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho huyện Mường Lát cấp phát số gạo trên cho các hộ hưởng lợi thuộc chương trình 30a của Chính phủ. Riêng hơn 5 tấn suy giảm phẩm cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND huyện...

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ đạo UBND huyện Mường Lát phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những cá nhân, tập thể để xảy ra hư hỏng một số gạo được chuyển lên huyện vùng cao Mường Lát để dự trữ phòng chống bão lụt năm 2010.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ đạo về việc xử lý số gạo thực hiện Được biết trong số 35 tấn gạo dự trữ được chuyển lên huyện vùng cao Mường Lát để phòng chống bão lụt năm 2010 theo Nghị quyết 30a tại huyện Mường Lát, do không có kho dự trữ đạt quy chuẩn, chính quyền địa phương chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện triệt để biện pháp bảo quản và chậm đề xuất, tham mưu cho tỉnh phương án xử lý nên phẩm cấp gạo suy giảm.

Trên cơ sở đánh giá, phân loại chất lượng gạo, tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho huyện Mường Lát cấp phát số gạo trên cho các hộ hưởng lợi thuộc chương trình 30a của Chính phủ. Riêng hơn 5 tấn suy giảm phẩm cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND huyện Mường Lát bán thanh lý 4.790 kg, tiêu hủy 500 kg không thể sử dụng được. Kinh phí bán thanh lý gạo được thu hồi, nộp vào ngân sách nhà nước để thanh toán số tiền mua gạo cấp cho hộ nghèo theo Nghị quyết 30a. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu huyện Mường Lát không được tự ý mua gạo khi chưa được ngân sách cấp kinh phí.

Theo Nhandan