Thứ bảy,  27/11/2021

Chính sách mới, quyết định mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định số 2344 và 2345/QĐ-TTg thành lập hai trường đại học (ĐH) trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Chính trị và Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự. Trường ĐH Chính trị được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Chính trị, trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trụ sở chính của trường tại tỉnh Bắc Ninh. Trường ĐH Trần Đại Nghĩa được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự, trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trường có trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh. Hai trường trên đều là cơ sở giáo dục đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định số 2344 và 2345/QĐ-TTg thành lập hai trường đại học (ĐH) trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Chính trị và Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự.

Trường ĐH Chính trị được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Chính trị, trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trụ sở chính của trường tại tỉnh Bắc Ninh. Trường ĐH Trần Đại Nghĩa được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự, trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trường có trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh. Hai trường trên đều là cơ sở giáo dục đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Theo Nhandan