Thứ ba,  24/05/2022

Long trọng khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI

LSO-Sáng nay, ngày 12/1/2011, trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình đã khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI.Dự Đại hội lần này có 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên trong cả nước. Trong tổng số đại biểu dự Đại hội XI của Đảng có 150 đại biểu nữ, 167 đại biểu dân tộc ít người, 196 đại biểu là lực lượng vũ trang, 13 đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang, 3 đại biểu Anh hùng lao động, 18 đại biểu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, 7 đại biểu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú. Đại biểu trẻ tuổi nhất là nữ, sinh năm 1982 và 3 đại biểu tuổi trên 70. Đoàn đại biểu Đảng bộ Lạng Sơn có 17 đại biểu chính thức. Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Lê Đức Anh, Trần Đức...

LSO-Sáng nay, ngày 12/1/2011, trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình đã khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI.

Dự Đại hội lần này có 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên trong cả nước. Trong tổng số đại biểu dự Đại hội XI của Đảng có 150 đại biểu nữ, 167 đại biểu dân tộc ít người, 196 đại biểu là lực lượng vũ trang, 13 đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang, 3 đại biểu Anh hùng lao động, 18 đại biểu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, 7 đại biểu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú. Đại biểu trẻ tuổi nhất là nữ, sinh năm 1982 và 3 đại biểu tuổi trên 70. Đoàn đại biểu Đảng bộ Lạng Sơn có 17 đại biểu chính thức. Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Lê Đức Anh, Trần Đức Lương nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự Đại hội còn có các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại biểu các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đại biểu đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giáo hội Hội Phật giáo Việt Nam, Uỷ ban Đoàn kết công giáo Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đọc diễn văn khai mạc. Đại hội lần này sẽ thảo luận, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, quyết định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, bàn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đọc báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X. Báo cáo mang tiêu đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
Chiều nay, các đại biểu tiếp tục làm việc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Thông tin về Đại hội Báo Lạng Sơn sẽ tiếp tục cập nhật.
Đông Bắc - Ngọc Nhung