Thứ tư,  01/12/2021

Công tác dân vận ở xã Nhân Lý

LSO-Người dân xã Nhân Lý (huyện Chi Lăng) sống chủ yếu bằng nghề nông, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền nên công tác dân vận đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế- xã hội ở địa phương.Để đẩy mạnh công tác dân vận, xã Nhân Lý đã kiện toàn khối dân vận, thành lập 9 tổ dân vận tại các thôn dân cư và xây dựng quy chế làm việc cụ thể. Đồng thời, cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình hành động của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ; triển khai học tập, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Duy trì chế độ giao ban hàng tháng với các tổ dân vận, MTTQ và các đoàn thể. Công tác dân vận chính quyền có nhiều đổi mới. UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ...

LSO-Người dân xã Nhân Lý (huyện Chi Lăng) sống chủ yếu bằng nghề nông, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền nên công tác dân vận đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế- xã hội ở địa phương.
Để đẩy mạnh công tác dân vận, xã Nhân Lý đã kiện toàn khối dân vận, thành lập 9 tổ dân vận tại các thôn dân cư và xây dựng quy chế làm việc cụ thể. Đồng thời, cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình hành động của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ; triển khai học tập, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Duy trì chế độ giao ban hàng tháng với các tổ dân vận, MTTQ và các đoàn thể. Công tác dân vận chính quyền có nhiều đổi mới. UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; đẩy mạnh việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ công chức. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân được quan tâm giải quyết từ cơ sở. Năm qua xã đã tiếp nhận và giải quyết 9 đơn thư của công dân, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, hoạt động giám sát diễn ra thường xuyên.
Mở rộng đường vào xã Thượng Cường, Huyện Chi Lăng
Cùng với những chuyển biến trong công tác dân vận ở cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố cơ sở hội. MTTQ và các đoàn thể đã chú trọng việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho 100% cán bộ, đoàn viên, hội viên. Vận động nhân dân áp dụng tiến bộ KHKT, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Đối với công tác dân vận ở thôn, các tổ dân vận ở thôn xây dựng quy chế hoạt động, có nhiệm vụ nắm bắt tình hình, đời sống cũng như tâm tư nguyện vọng của người dân báo cáo với các cấp uỷ đảng để có hướng giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Làm tốt công tác dân vận ngay từ cơ sở đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong xã. Trên địa bàn có thôn Khun Khuông là thôn xa nhất của xã, với 32 hộ dân sinh sống; trước kia muốn đi vào thôn chỉ có cách duy nhất là cuốc bộ. Do làm tốt công tác dân vận, trong năm qua cùng với sự hỗ trợ của huyện, nhân dân đóng góp 1,2 triệu đồng/ hộ để mở rộng đường vào thôn, hiện tại bà con nhân dân đi được xe máy thuận tiện vào mùa khô. Đối với các tổ dân vận khác đã tích cực vận động nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn; ủng hộ xây dựng các quỹ từ thiện đạt hiệu quả cao. Đến nay 8/9 thôn đã có đường bê tông. Việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ được thực hiện nghiêm túc, tiết kiệm… Cùng với đó, MTTQ phối hợp với HĐND, UBND xã tổ chức thăm hỏi, tặng quà những hộ gia đình chính sách, người già yếu neo đơn nhân các ngày tết, ngày lễ trong năm. Tăng cường vận động các nhà hảo tâm, nhà từ thiện hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn… giúp họ có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Thông qua các hoạt động trên đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng thêm bền chặt.

Xuân Hương