Thứ sáu,  23/02/2024

Thực hiện Nghị quyết 19: Gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

– Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai, thực hiện, qua đó đạt được một số kết quả nhất định, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL.

Thực hiện Nghị quyết 19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 22/11/2017 để tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền; Chương trình hành động số 77-CTr/TU, ngày 26/1/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19… Theo đó, 100% tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đều tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các thông tin của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Cán bộ Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện Hữu Lũng thực hiện bản tin tuyên truyền theo kế hoạch

Cùng đó, để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp xây dựng đề án hợp nhất; không cắt giảm cơ học mà căn cứ tình hình thực tế để cắt giảm biên chế một cách phù hợp, có lộ trình, tiến độ phù hợp.

Đơn cử như việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Thực hiện Nghị quyết, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh và Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Đề án hợp nhất 2 ban, sau đó tổ chức thảo luận, lấy ý kiến góp ý và trình UBND tỉnh. Đến tháng 3/2018, Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 ban trên.

Ông Lăng Văn Hải, Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết: Sau khi hợp nhất, ban đã phân công nhân sự và công việc về các phòng theo đúng chuyên môn, đảm bảo phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, viên chức, người lao động. Trong quá trình triển khai công việc, các phòng có sự phối hợp, hỗ trợ nhịp nhàng, hiệu quả. Cùng với đó, tinh thần trách nhiệm và ý thức làm việc của cá nhân được nâng lên rõ rệt, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngoài Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các đơn vị khác đã phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện sắp xếp như: chuyển chức năng dạy nghề của Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh (thuộc Hội Nông dân tỉnh) và Trung tâm Dạy nghề phụ nữ (thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh) về Trường Cao đẳng Nghề; hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban Quản lý bảo trì đường bộ thành Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông Vận tải; thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở sáp nhập 6 đơn vị thuộc khối dự phòng và chuyên ngành tuyến tỉnh có cùng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động lồng ghép…

Để thực hiện hiệu quả các nội dung của Nghị quyết 19, cấp ủy, các cơ quan, đơn vị đã rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị, từ đó có phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị đảm bảo mục tiêu tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW đã đề ra. Cụ thể, ngay khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy, chính quyền đã kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm, giao nhiệm vụ rõ ràng cho các đơn vị liên quan để thực hiện.

Cán bộ Cung Thanh Thiếu nhi tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên năm 2022

Ông Hoàng Anh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tràng Định cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung, định hướng của Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đối với những đơn vị thực hiện chủ trương sáp nhập, cấp ủy, chính quyền tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu khi sáp nhập nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn thể đội ngũ cán bộ.

Còn tại Văn Lãng, Bà Nguyễn Thị Minh Hải, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Văn Lãng cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch về rà soát, sắp xếp, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học; xây dựng đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự huyện… Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, trên địa bàn huyện đã sáp nhập 8 trường học thành 4 trường liên cấp, sáp nhập một số ĐVSNCL khối chính quyền… Qua theo dõi nhận thấy, các đơn vị sau sáp nhập đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, hiện nay, số ĐVSNCL của toàn tỉnh đã giảm được 104 đơn vị, tỉ lệ giảm 11,6% (vượt mục tiêu đề ra). Cụ thể, ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh giảm 1 đơn vị; ĐVSNCL trực thuộc các cơ quan cấp tỉnh giảm 20 đơn vị; ĐVSNCL thuộc tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh giảm 2 đơn vị; đối với UBND các huyện, thành phố giảm 81 đơn vị.

Hiện nay, các đơn vị đã và đang hoạt động ổn định, tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW; hằng năm, các đơn vị đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động về vị trí, tầm quan trọng của việc sắp xếp các ĐVSNCL từng bước được nâng lên, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Cùng đó, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đã góp phần tiết kiệm một phần ngân sách Nhà nước, dành nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế…

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết 19-NQ/TW. Trong đó, yêu cầu cần đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các ĐVSNCL bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức… đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ông Đỗ Văn Sơn, Giám đốc Cung Thanh Thiếu nhi

“Tháng 4/2018, Tỉnh đoàn thực hiện sáp nhập Cung Thiếu nhi và Trung tâm Thanh thiếu niên thành Cung Thanh thiếu nhi, hiện nay, biên chế của đơn vị là 10 người, giảm 6 người so với trước khi sáp nhập. Việc sáp nhập hai đơn vị hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đảm bảo hiệu quả trong quá trình làm việc, bộ máy tinh gọn hơn, công tác chỉ đạo hoạt động được tập trung hơn.

Sau một thời gian sáp nhập, Cung Thanh thiếu nhi đã từng bước đổi mới, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, các hoạt động được duy trì tốt và có sự đầu tư về nội dung. Lãnh đạo đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác theo tháng, quý… để triển khai tổ chức các hoạt động, phân công công việc hợp lý, phù hợp với tình hình… nhờ đó, đơn vị đã đạt được một số thành tích nổi bật. Đơn cử như năm 2018, Cung Thanh thiếu nhi được Hội Đồng đội Trung ương đánh giá là một trong 23 đơn vị dẫn đầu hệ thống cung, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi toàn quốc; năm 2021, đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Gần đây nhất, tháng 8/2022, Cung Thanh thiếu nhi đã đạt giải A toàn đoàn tại Festival Nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ VII năm 2022”.

Ông Trương Nhật Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Hữu Lũng

“Tháng 2/2018, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện được hình thành trên cơ sở sáp nhập Đài Truyền thanh và Truyền hình với Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện. Để trung tâm hoạt động hiệu quả, Ban Giám đốc trung tâm đã phân công chia ra thành hai lĩnh vực rõ rệt: văn hóa, thể thao và truyền thông. Ngoài hoạt động chuyên môn chính thì các bộ phận có sự san sẻ công việc với nhau, nhất là những đợt công tác trọng tâm, đột xuất… Nhờ đó, hiệu quả công việc cao hơn, chất lượng các hoạt động truyền thanh, truyền hình được nâng cao so với trước; nhà thi đấu thể thao, sân vận động cũng được nâng cấp, đảm bảo phục vụ nhu cầu hoạt động thể dục thể thao của Nhân dân trên địa bàn.

Mặc dù hiện nay trong hoạt động của trung tâm còn gặp một số khó khăn như cường độ công việc cao, thường xuyên có những hoạt động ngoài giờ… nhưng chúng tôi luôn có những đổi mới trong thực hiện công việc. Cụ thể như thay đổi cách tuyên truyền, tận dụng tối đa sức lan tỏa của mạng xã hội… Qua đó, vừa đáp ứng nhu cầu thực tế, vừa phát huy hết khả năng của đội ngũ cán bộ, nhân viên. Hằng năm, đơn vị đều được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”

THANH MAI