Thứ bảy,  24/02/2024

Thành phố Lạng Sơn 20 năm xây dựng và phát triển

– Cách đây 20 năm, đúng dịp kỷ niệm 52 năm ngày giải phóng Lạng Sơn, ngày 17/10/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2002/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Lạng Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, thành phố trẻ Lạng Sơn đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đây cũng là tiền đề để các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân thành phố Lạng Sơn tiếp tục khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực để đưa thành phố phát triển lên một tầm cao mới, trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh nơi cửa ngõ phía Đông Bắc của Tổ quốc.

Việc thành lập thành phố Lạng Sơn là sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn, là bước ngoặt quan trọng mở ra thời kỳ mới, tạo ra một vị thế mới, cơ hội mới để thành phố Lạng Sơn phát triển với tốc độ cao hơn, nhanh hơn, toàn diện hơn.

Một góc thành phố Lạng Sơn.  Ảnh: Bảo Vy

Đến nay, sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, thành phố Lạng Sơn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố luôn duy trì ổn định, bình quân hằng năm đạt từ 10-11%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ – du lịch, giảm dần nhóm ngành nông – lâm nghiệp. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,26%. Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, liên tục tăng qua các năm; không chỉ đáp ứng nhu cầu chi mà còn có tích luỹ để đầu tư cho xây dựng và phát triển thành phố.

Hạ tầng kinh tế – xã hội tiếp tục được nâng cấp theo tiêu chí đô thị loại II, loại I. Bộ mặt thành phố có nhiều khởi sắc, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 70%. Một số dự án khu đô thị được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng bộ mặt đô thị. Với những nỗ lực trong nâng cấp đô thị, ngày 25/3/2019, thành phố Lạng Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Song song với phát triển đô thị, thành phố đã tập trung huy động mọi nguồn lực triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2017. Năm 2019, thành phố Lạng Sơn được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn (thứ ba từ trái sang) kiểm tra dự án công viên bờ sông Kỳ Cùng. Ảnh: Công Quân

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, thành phố cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực văn hóa – xã hội. Hiện nay, thành phố có 41 trường và cơ sở giáo dục, trong đó, có 25 trường đạt chuẩn quốc gia; 8/8  phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Thành phố có 7/8 xã, phường đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; các chương trình mục tiêu y tế được triển khai đầy đủ, kịp thời, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,7%.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, số hộ được công nhận gia đình văn hoá; khối, thôn văn hóa hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ gia đình văn hoá đạt trên 90%; tỷ lệ khối, thôn văn hoá đạt 100%, tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 96%… Phong trào văn hoá – văn nghệ, thể dục – thể thao phát triển rộng khắp, nhiều thiết chế văn hoá được xây dựng, các lễ hội truyền thống được bảo tồn và phát huy.

Cùng với đó, công tác đối ngoại được đẩy mạnh, quan hệ hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa thành phố Lạng Sơn với bạn bè trong nước và quốc tế được mở rộng, đạt kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Với vị trí là trung tâm của tỉnh, nơi diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thành phố Lạng Sơn luôn đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị được tập trung chỉ đạo, giải quyết, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo sự bình yên cho cuộc sống của Nhân dân.

Song song với đó, hệ thống chính trị của thành phố không ngừng được kiện toàn, củng cố, vững mạnh về mọi mặt. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường toàn diện trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Đảng bộ thành phố hiện có hơn 7.600 đảng viên với 71 chi, đảng bộ trực thuộc; hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%; 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu, kém. Các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở luôn nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, góp phần tạo đồng thuận trong toàn đảng bộ; củng cố, nâng cao niềm tin của các tầng lớp Nhân dân.

Nút giao thông phía Bắc cầu Kỳ Cùng tạo điểm nhấn cho đô thị thành phố Lạng Sơn.  Ảnh: Bảo Vy

Ghi nhận những thành tích xuất sắc mà thành phố Lạng Sơn đạt được trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Lạng Sơn. Nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của thành phố Lạng Sơn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố vô cùng phấn khởi và tự hào. Những thành tựu đạt được trong 20 năm qua chính là minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu của các cấp uỷ đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn.

Bước vào chặng đường mới với nhiều thời cơ, thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Lạng Sơn tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII và tinh thần Nghị quyết số 40 – NQ/TU về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021- 2030, định hướng đến năm 2050 đã đề ra; phấn đấu “Xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn thành đô thị xanh, sạch, thông minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc” và “trở thành một trong những cực tăng trưởng, hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Song song với đó, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, chăm lo đời sống dân sinh và tăng cường công tác xây dựng Đảng, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

 Hướng tới thực hiện các mục tiêu lâu dài, trong giai đoạn trước mắt, thành phố sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 81-NQ/TW ngày 6/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn. Với chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn theo hướng sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính của huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn sẽ có đủ không gian phát huy được mọi nguồn lực, tăng cường thu hút đầu tư để tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân. Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Những phần thưởng cao quý Đảng, Nhà nước tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn

  • Năm 2005: Huân chương Độc lập hạng Ba vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác và góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
  • Năm 2010: Huân chương Độc lập hạng Nhì vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác và góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
  • Năm 2017: Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
  • Năm 2019: Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
  • Năm 2020: Huân chương Độc lập hạng Nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn