Thứ sáu,  18/06/2021

Ngày làm việc thứ hai Đại hội XI của Đảng

Sáng 13-1, Đại hội tiếp tục làm việc tại các đoàn đại biểu, thảo luận các văn kiện Đại hội XI. Chiều 13-1, Đại hội làm việc tại Hội trường, thảo luận các văn kiện Đại hội XI.Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.Trong chiều 13-1, đã có các đại biểu sau đây phát biểu tham luận:- Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản;- Đồng chí Võ Hồng Phúc, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;- Đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;- Đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBT.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh;- Đồng chí Phạm Khôi Nguyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;- Đồng chí Ngô Xuân Lịch, Ủy viên T.Ư Đảng, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân...

Sáng 13-1, Đại hội tiếp tục làm việc tại các đoàn đại biểu, thảo luận các văn kiện Đại hội XI. Chiều 13-1, Đại hội làm việc tại Hội trường, thảo luận các văn kiện Đại hội XI.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Trong chiều 13-1, đã có các đại biểu sau đây phát biểu tham luận:

– Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản;

– Đồng chí Võ Hồng Phúc, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;

– Đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBT.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh;

– Đồng chí Phạm Khôi Nguyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Đồng chí Ngô Xuân Lịch, Ủy viên T.Ư Đảng, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

– Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, bày tỏ sự quan tâm và nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm, quan trọng của các văn kiện, tạo nên không khí sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ trong phiên thảo luận đầu tiên tại hội trường của Đại hội.

Đại hội đã nghe đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Đoàn Thư ký thông báo danh sách 28 điện mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi tới Đại hội trong ngày khai mạc 12-1-2011, trích đọc điện của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Nhân dân Cam-pu-chia và Đảng Cộng sản Cu-ba chúc mừng Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam.

Như vậy, cho đến ngày 13-1, Đại hội đã nhận được 149 điện mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế từ khắp các châu lục.

Ngày mai, 14-1, Đại hội làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XI.

Theo Nhandan