Thứ năm,  01/06/2023

Thông báo về điện mừng của các Đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân dịp Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Hà Nội, ngày 12-1, BCH T.Ư Đảng NDCM Lào; BCH T.Ư Đảng CS Trung Quốc; BCH T.Ư Đảng Nhân dân Cam-pu-chia; BCH T.Ư Đảng CS Cu-ba đã gửi điện mừng tới Đại hội.Đến nay, Đại hội tiếp tục nhận được điện mừng của: Đảng Lao động Triều Tiên; Đảng FUNCINPEC Cam-pu-chia; Đảng Gôn-ka In-đô-nê-xi-a; Đảng Tổ chức Thống nhất Dân tộc Mã-lai Ma-lai-xi-a; Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Mi-an-ma; Đảng Hành động Nhân dân Xin-ga-po; Đảng CS Ấn Độ; Đảng CS Ấn Độ Mác-xít; Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP); Khối Tiến lên toàn Ấn Độ; Đảng CS Băng-la-đét; Đảng Công nhân Băng-la-đét; Đảng Liên đoàn Nhân dân Băng-la-đét; Đảng Đại Dân tộc Hàn Quốc; Đảng Dân chủ Hàn Quốc; Đảng CS Nhật Bản; Đảng Dân chủ Nhật Bản; Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản; Đảng Công minh Nhật Bản; Đảng Xã hội Dân chủ Nhật Bản; Đảng Lao động Niu Di-lân; Đảng Nhân dân Mông Cổ; Đảng CS Xri Lan-ca; Mặt trận Giải phóng Nhân dân Xri Lan-ka; Mặt trận Tự do Quốc gia, Xri Lan-ka; Đảng...

Nhân dịp Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Hà Nội, ngày 12-1, BCH T.Ư Đảng NDCM Lào; BCH T.Ư Đảng CS Trung Quốc; BCH T.Ư Đảng Nhân dân Cam-pu-chia; BCH T.Ư Đảng CS Cu-ba đã gửi điện mừng tới Đại hội.
Đến nay, Đại hội tiếp tục nhận được điện mừng của: Đảng Lao động Triều Tiên; Đảng FUNCINPEC Cam-pu-chia; Đảng Gôn-ka In-đô-nê-xi-a; Đảng Tổ chức Thống nhất Dân tộc Mã-lai Ma-lai-xi-a; Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Mi-an-ma; Đảng Hành động Nhân dân Xin-ga-po; Đảng CS Ấn Độ; Đảng CS Ấn Độ Mác-xít; Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP); Khối Tiến lên toàn Ấn Độ; Đảng CS Băng-la-đét; Đảng Công nhân Băng-la-đét; Đảng Liên đoàn Nhân dân Băng-la-đét; Đảng Đại Dân tộc Hàn Quốc; Đảng Dân chủ Hàn Quốc; Đảng CS Nhật Bản; Đảng Dân chủ Nhật Bản; Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản; Đảng Công minh Nhật Bản; Đảng Xã hội Dân chủ Nhật Bản; Đảng Lao động Niu Di-lân; Đảng Nhân dân Mông Cổ; Đảng CS Xri Lan-ca; Mặt trận Giải phóng Nhân dân Xri Lan-ka; Mặt trận Tự do Quốc gia, Xri Lan-ka; Đảng CS Ô-xtrây-li-a; Đảng Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Ô-xtrây-li-a; Đảng CS Ác-mê-ni-a; Đảng CS A-déc-bai-gian; Đảng Công nhân Ai-len; Đảng CS Anh; Đảng CS Anh Mác-xít Lê-nin-nít; Đảng CS Anh mới; Đảng CS Áo; Liên minh Dân chủ Cánh tả Ba Lan; Đảng CS Bê-la-rút; Đảng Lao động Bỉ; Đảng CS Bồ Đào Nha; Đảng CS Đức; Đảng Cánh tả Đức; Đảng Xã hội Dân chủ Đức; Đảng CS Hà Lan mới; Đảng Công nhân CS Hung-ga-ri; Đảng XH Hung-ga-ri; Đảng CS Hy Lạp; Đảng của những người cộng sản I-ta-li-a; Đảng Dân chủ I-ta-li-a; Đảng CS Luých-xăm-bua; Đảng CS Man-ta; Đảng của những người cộng sản Cộng hòa Môn-đô-va; Đảng CS Na Uy; Đảng CS LB Nga; Thành ủy Mát-xcơ-va và Thành ủy Xanh Pê-téc-bua Đảng CS LB Nga; Đảng &#39Nước Nga thống nhất' Đảng bộ Xanh Pê-téc-bua Đảng &#39Nước Nga thống nhất' Đảng Công nhân CS Nga – Đảng Cách mạng của những người cộng sản; Liên đoàn các đảng cộng sản – Đảng CS Liên Xô; Đảng Nước Nga Công bằng; Đảng CS Pháp; Đảng XH Pháp; Đảng CS Công nhân Phần Lan; Đảng CS Công nhân vì Hòa bình và CNXH Phần Lan; Đảng Tiến bộ của nhân dân lao động Síp; Đảng Công nhân Thổ Nhĩ Kỳ; Đảng CS Séc – Mô-ra-va; Đảng CS các dân tộc Tây Ban Nha; Đảng của những người cộng sản Ca-ta-lu-nha, Tây Ban Nha; Đảng Lao động Thụy Sĩ; Đảng CS U-crai-na; Đảng CS Xlô-va-ki-a; Đảng CS Ác-hen-ti-na; Đảng CS Bra-xin (PcdoB); Đảng Lao động Bra-xin; Đảng CS Chi-lê; Đảng Mặt trận rộng rãi Cô-xta-ri-ca; Đảng Tiền phong nhân dân Cô-xta-ri-ca; Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất, CH Đô-mi-ni-ca-na; Đảng Giải pháp Cách mạng, Đô-mi-ni-ca-na; Đảng Liên minh Cách mạng quốc gia Goa-tê-ma-la; Đảng CS Mỹ; Đảng Cách mạng Dân chủ Pa-na-ma; Đảng Nhân dân Pa-na-ma; Đảng CS Pa-ra-goay; Đảng CS Pê-ru – Tổ quốc đỏ; Đảng XH U-ru-goay; Đảng CS Vê-nê-xu-ê-la; Đảng Phong trào Tuyển cử Nhân dân Vê-nê-xu-ê-la; Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc An-giê-ri; Đảng Phong trào Giải phóng Nhân dân Ăng-gô-la (MPLA); Đảng Mặt trận Pô-li-xa-ri-ô, A-rập Xa-ha-ra; Liên minh Dân tộc Phi Dim-ba-bu-ê – Mặt trận Yêu nước; Đảng CS Li-băng; Đảng Tiến bộ Xã hội chủ nghĩa Ma-rốc; Đảng Độc lập Ma-rốc; Đảng Phong trào Giải phóng Mô-dăm-bích (FRELIMO); Đảng CS Gioóc-đa-ni; Tổ chức Giải phóng Pa-le-xtin (PLO); Đảng CS Xi-ri; Đảng XH A-rập Baath, Xi-ri; Đảng Đại hội Dân tộc Xu-đăng; Hội đồng Hòa bình Thế giới; Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP); Ủy ban Thông tin về Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội; Hội Hữu nghị Anh – Việt Nam; Hội Hữu nghị Ba Lan – Việt Nam; Viện Văn hóa Ác-hen-ti-na – Việt Nam; Viện Văn hóa Chi-lê – Việt Nam; Hội Hữu nghị Nga – Việt Nam; Chi hội Hữu nghị Nga – Việt Nam Xanh Pê-téc-bua; Hội Hữu nghị và Đoàn kết Vê-nê-xu-ê-la – Việt Nam; Đại sứ quán các nước Ni-giê-ri-a, Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam; Đảng CS Bô-li-vi-a; Đảng Công – Nông Bun-ga-ri và Liên hiệp các tổ chức công nhân Bun-ga-ri; Đảng Cánh tả Bun-ga-ri; Đảng XHCN Bun-ga-ri; Đảng CS Ca-na-đa Mác-xít – Lê-nin-nít; Đảng CS Đan Mạch (KP); Đảng CS Đan Mạch (DKP); Đảng CS Đan Mạch (KPiD); Mặt trận Giải phóng dân tộc Pha-ra-bun-đô Mác-ti, En Xan-va-đo; Đảng CS Mê-hi-cô; Tổ chức những người cộng sản Nga; Đảng bộ vùng I-rơ-cút, Đảng CS LB Nga; Đảng Mặt trận Giải phóng dân tộc Xan-đi-nô, Ni-ca-ra-goa; Đảng tái lập CS I-ta-li-a; Mặt trận Dân chủ Giải phóng Pa-le-xtin; Phong trào Nhân dân Giải phóng Pa-le-xtin; Phong trào Giải phóng dân tộc Pa-le-xtin; Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a; Đảng CS Thụy Điển; Ban Thư ký, Tổ chức Đoàn kết Á-Phi; Hội Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam; Hội Hữu nghị Ga-li-xi-a – Việt Nam, Tây Ban Nha; Ủy ban Đoàn kết với Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia của Thụy Điển; Diễn đàn Béc-tôn Bờ-rếch, Trường Mác-xít Niu Oóc; Đại sứ quán các nước Băng-la-đét, Pa-le-xtin, Xin-ga-po; Giáo sư A-pa-ri-ci-ô, Pa-na-ma; Đảng CS Thổ Nhĩ Kỳ; Đảng Cánh tả Bê-la-rút vì một &#39Thế giới công bằng' Đảng CS Tây Ban Nha; Đảng CS I-rắc; Tổng thống Phi-li-pin; Văn phòng Tổng thống Bê-la-rút; Hội hòa bình và giải trừ quân bị của nhân dân Trung Quốc; Quỹ Hàn Quốc – Việt Nam; Hội trao đổi Văn hóa Hàn Quốc – Việt Nam.
Như vậy, tính đến hết ngày 13-1, Đại hội lần thứ XI của Đảng ta đã nhận được 158 điện mừng của các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế.
Theo Nhandan