Thứ bảy,  19/06/2021

Ngày làm việc thứ ba Đại hội XI của Ðảng

Cả ngày 14-1-2011, Đại hội làm việc tại Hội trường, thảo luận các văn kiện Đại hội XI.Buổi sáng, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều hành phiên họp.Buổi chiều, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều hành phiên họp.Trong ngày 14-1-2011, đã có các đại biểu sau đây phát biểu tham luận :- Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;- Đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;- Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an;- Đồng chí Võ Đức Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;- Đồng chí Vũ Tiến Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;- Đồng chí Lê Phước...

Cả ngày 14-1-2011, Đại hội làm việc tại Hội trường, thảo luận các văn kiện Đại hội XI.

Buổi sáng, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều hành phiên họp.
Buổi chiều, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều hành phiên họp.
Trong ngày 14-1-2011, đã có các đại biểu sau đây phát biểu tham luận :
– Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
– Đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;
– Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an;
– Đồng chí Võ Đức Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;
– Đồng chí Vũ Tiến Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– Đồng chí Lê Phước Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam;
– Đồng chí Trịnh Long Biên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
– Đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Đồng chí Niê Thuật, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đác Lắc;
– Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
– Đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam;
– Đồng chí Đỗ Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam;
– Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
– Đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng;
– Đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao;
– Đồng chí Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
– Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng;
– Đồng chí Trần Du Lịch, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh.
Đại hội đã nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội đọc thông báo danh sách 9 điện mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế vừa gửi tới Đại hội trong ngày 13-1-2011.
Theo chương trình, ngày 15-1-2011, Đại hội làm việc về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Theo Nhandan