Thứ bảy,  19/06/2021

Ngày làm việc thứ tư Đại hội XI của Đảng Thảo luận và thông qua một số nội dung về công tác nhân sự

Hôm qua, 15-1, Đại hội XI của Đảng bước sang ngày làm việc thứ tư. Buổi sáng, Đại hội làm việc tại hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng, điều hành phiên họp và phát biểu ý kiến về một số điểm cần lưu ý trong công tác nhân sự. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội. Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đọc Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X về công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI; tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất, độ tuổi; về số lượng Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư khóa XI. Về yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành T.Ư khóa XI, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo và ý chí...

Hôm qua, 15-1, Đại hội XI của Đảng bước sang ngày làm việc thứ tư. Buổi sáng, Đại hội làm việc tại hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng, điều hành phiên họp và phát biểu ý kiến về một số điểm cần lưu ý trong công tác nhân sự.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội.
Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đọc Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X về công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI; tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất, độ tuổi; về số lượng Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư khóa XI. Về yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành T.Ư khóa XI, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo và ý chí chiến đấu cao; có tư duy và trí tuệ sáng tạo; là hạt nhân đoàn kết thống nhất ý chí, thống nhất hành động của toàn Đảng. Ban Chấp hành T.Ư khóa XI có sự kết hợp giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trên cơ sở chất lượng và tiêu chuẩn là chính. Sau khi thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý với số lượng: Ủy viên chính thức Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI là 175 đồng chí, Ủy viên dự khuyết là 25 đồng chí. Sau đó, các đại biểu làm việc tại đoàn để thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu và nghiên cứu hồ sơ, tài liệu về công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XI.
Buổi chiều, các đại biểu làm việc ở đoàn.
Hôm nay, 16-1, các đại biểu tiếp tục làm việc tại đoàn.
Theo Nhandan