Chủ nhật,  28/05/2023

Ngày làm việc thứ tư đại hội XI của Ðảng

Sáng 15-1-2011, Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều hành phiên họp.Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.Theo Quy chế làm việc, Đại hội đã thảo luận tại hội trường về số lượng Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý:- Số lượng Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là 175 đồng chí;- Số lượng Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là 25 đồng chí.Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phát biểu ý kiến với Đại hội về một số...

Sáng 15-1-2011, Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều hành phiên họp.
Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Theo Quy chế làm việc, Đại hội đã thảo luận tại hội trường về số lượng Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý:
– Số lượng Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là 175 đồng chí;
– Số lượng Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là 25 đồng chí.
Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phát biểu ý kiến với Đại hội về một số điểm cần lưu ý trong công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Sau đó, các đại biểu Đại hội về làm việc tại đoàn đại biểu để thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu và nghiên cứu hồ sơ, tài liệu về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Chiều 15-1-2011, Đại hội tiếp tục làm việc tại các đoàn đại biểu.
Theo chương trình làm việc, cả ngày 16-1-2011, Đại hội tiếp tục làm việc tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Theo Nhandan