Thứ bảy,  03/06/2023

Ngày 15-16/1/2011, Đại hội Đảng lần thứ XI bàn công tác nhân sự

LSO- Theo chương trình đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, ngày 15-16/1/2011 Đại hội làm việc tại hội trường và làm việc tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Dưới sự điều hành của đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Theo quy chế làm việc, Đại hội đã thảo luận tại hội trường về số lượng ủy viên chính thức, và ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Sau khi thảo luận nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao và dân chủ, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% ý kiến nhất trí. Như vậy theo sự thống nhất của Đại hội đã thông qua số ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI...

LSO- Theo chương trình đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, ngày 15-16/1/2011 Đại hội làm việc tại hội trường và làm việc tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Dưới sự điều hành của đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Theo quy chế làm việc, Đại hội đã thảo luận tại hội trường về số lượng ủy viên chính thức, và ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Sau khi thảo luận nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao và dân chủ, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% ý kiến nhất trí. Như vậy theo sự thống nhất của Đại hội đã thông qua số ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là 175 đồng chí. Số lượng Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là 25 đồng chí. Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phát biểu ý kiến với Đại hội một số điểm cần lưu ý trong công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Sau khi nghe ý kiến, các đại biểu dự Đại hội về làm việc tại đoàn để thảo luận thống nhất về tiêu chuẩn, cơ cấu, nghiên cứu hồ sơ tài liệu về những yêu cầu của công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Chiều ngày 15/1/2011, Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn gồm có 19 đồng chí, trong đó có 2 đại biểu Trung ương sinh hoạt ghép đã sôi nổi thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự, thẳng thắn đóng góp ý kiến để công tác nhân sự có sự thống nhất cao, dân chủ, tập trung và phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn đề ra. Theo chương trình, ngày 16/1, Đại hội tiếp tục làm việc tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Các đại biểu thảo luận về công tác nhân sự

Tính đến hôm nay đã có 158 đảng anh em, các nước, các tổ chức hòa bình tiến bộ trên toàn thế giới gửi điện chúc mừng Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI.

Đông Bắc