Thứ ba,  06/06/2023

Văn phòng Tỉnh ủy: Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2011

LSO-Sáng 17/1/2011, Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2011. Đ/c Hoàng Văn Nghiệm – Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghịNăm 2010, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh uỷ đã chủ động triển khai thực hiện, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Văn phòng Tỉnh ủy đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các ban đảng tỉnh và các ban, ngành thực hiện tốt chức năng là đầu mối, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Một trong những thành tích nổi bật của Văn phòng Tỉnh ủy trong năm qua là phục vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp; tham gia, phối hợp với các cơ quan, đơn vị phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XV về công tác soạn...

LSO-Sáng 17/1/2011, Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2011.
Đ/c Hoàng Văn Nghiệm – Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị
Năm 2010, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh uỷ đã chủ động triển khai thực hiện, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Văn phòng Tỉnh ủy đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các ban đảng tỉnh và các ban, ngành thực hiện tốt chức năng là đầu mối, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Một trong những thành tích nổi bật của Văn phòng Tỉnh ủy trong năm qua là phục vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp; tham gia, phối hợp với các cơ quan, đơn vị phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XV về công tác soạn thảo văn kiện, hậu cần, đảm bảo cơ sở vật chất… góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Ký kết giao ước thi đua
Phát huy những kết quả đó, trong năm 2011, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ và công tác đảng viên, xây dựng các tổ chức, đoàn thể vững mạnh; tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, vai trò người đứng đầu, chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan. Thực tiện các nhiệm vụ của Văn phòng Tỉnh ủy đã được Quy định tại Quyết định 1377-QĐ/TU ngày 20/1/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nâng cao chất lượng phục vụ của Nhà khách Tỉnh ủy…
Tại hội nghị, cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy đã thảo luận, tham góp ý kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2011. Nhân dịp này, Văn phòng Tỉnh ủy đã trao giấy khen, danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Hội nghị cũng đã phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2011 và thông qua Nghị quyết hội nghị.

Thúy Hường