Thứ hai,  04/12/2023

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10 (kỳ 2): Tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2022


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

– Ngày 31/10/2022, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 (kỳ 2). Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp kỳ này, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào 10 nội dung do 6 cơ quan trình. Trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Theo đó, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh song với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, lĩnh vực kinh tế phục hồi nhanh và toàn diện, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,13% (mục tiêu là 7-7,5%). Trong đó nông, lâm nghiệp tăng 5,33%; công nghiệp – xây dựng tăng 11,26%; dịch vụ tăng 6,2%; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 7.381,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ về chuyển đổi số, cải cách hành chính đạt kết quả cao; lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai đồng bộ, hiệu quả; đời sống Nhân dân tiếp tục được nâng cao; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quan hệ đối ngoại được tăng cường…

Năm 2023, UBND tỉnh đề ra 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đề ra.

Tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp; đầu tư hạ tầng; giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao chất lượng giáo dục; đảm bảo an ninh trật tự…

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: năm 2022, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song lĩnh vực kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: việc giao vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, thu hút đầu tư giảm, công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng được yêu cầu, tiến độ một số dự án lớn, dự án trọng điểm chậm được triển khai…

Đối với nội dung dự thảo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, tiếp tục cập nhật số liệu, thống nhất, điều chỉnh lại một số nội dung liên quan đến dự kiến kết quả thu ngân sách, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế; công tác chuyển đổi số; đối với nhiệm vụ năm 2023 cần có định lượng, từ đó đưa ra mục tiêu phấn đấu cụ thể…

Phiên họp cũng đã nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác gồm: dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 và kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025; dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;….

Sau khi nghe các nội dung trình và ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận đối với từng nội dung cụ thể.

Đối với dự thảo báo cáo về dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 và kế hoạch tài chính – ngân sách 2023-2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí các nội dung trong dự thảo. Tuy nhiên phần giải pháp cần tập trung vào việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu; đẩy mạnh đấu giá đất; rà soát các khoản thu để thu đúng, thu đủ, chống thất thu, tập trung thu nợ thuế.

Đối với dự thảo Chương trình hành động của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 20, đồng chí Chủ tịch UBND yêu cầu cơ quan soạn thảo xem xét số liệu liên quan đến chỉ tiêu về số tổ hợp tác; chỉ tiêu về chuyển đổi số trong kinh tế tập thể; đề cập thêm các nội dung liên quan đến các hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp, từ đó đặt ra chỉ tiêu cho các hợp tác xã thuộc lĩnh vực này.

Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp cũng như ý kiến bằng văn bản của các đơn vị, cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ và hoàn thiện các dự thảo báo cáo, chương trình hành động trước ngày 7/11/2022.

Phiên họp cũng thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác như: dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023; dự thảo Quyết định quy định danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn…

TÂN AN