Thứ bảy,  19/06/2021

Việt Nam sẽ thực hiện được mục tiêu trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020

Theo phóng viên TTXVN tại Phnôm Pênh, nhật báo Bưu điện Phnôm Pênh (Cam-pu-chia), phát hành bằng tiếng Anh số ra ngày 17-1 đăng bài kèm ảnh minh họa về Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với hàng tít lớn "Hoạch định con đường đi lên cho Việt Nam", bài báo viết: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Cam-pu-chia, các nhà quan sát ngoại giao và nhà phân tích chính trị nước ngoài.Người dân Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần này vì ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ quyết định đường hướng phát triển kinh tế - xã hội và chính trị của đất nước. Dư luận tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục những cải cách hiện nay với tầm nhìn rõ ràng và chắc chắn sẽ thực hiện được mục tiêu trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Việt Nam hiện là một trong những ngôi sao đang lên ở khu vực Đông - Nam Á sau 25 năm đổi mới với...

Theo phóng viên TTXVN tại Phnôm Pênh, nhật báo Bưu điện Phnôm Pênh (Cam-pu-chia), phát hành bằng tiếng Anh số ra ngày 17-1 đăng bài kèm ảnh minh họa về Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với hàng tít lớn “Hoạch định con đường đi lên cho Việt Nam”, bài báo viết: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Cam-pu-chia, các nhà quan sát ngoại giao và nhà phân tích chính trị nước ngoài.

Người dân Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần này vì ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ quyết định đường hướng phát triển kinh tế – xã hội và chính trị của đất nước. Dư luận tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục những cải cách hiện nay với tầm nhìn rõ ràng và chắc chắn sẽ thực hiện được mục tiêu trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Việt Nam hiện là một trong những ngôi sao đang lên ở khu vực Đông – Nam Á sau 25 năm đổi mới với tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2010 đạt 6,78% và công cuộc xóa đói, giảm nghèo đạt nhiều thành tích đáng khích lệ.

Bài báo nhận định: Việt Nam sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển với sự cởi mở, đa dạng hóa, đa phương hóa. Việt Nam sẽ đẩy mạnh hội nhập kinh tế và ưu tiên duy trì quan hệ tốt với các nước láng giềng. Vai trò của Việt Nam trong khu vực ngày càng được củng cố và mở rộng thông qua việc Việt Nam tham gia và đóng góp tích cực tại các tổ chức khu vực và quốc tế, đặc biệt là ASEAN và hợp tác tiểu vùng sông Mê Công.

Bài báo viết: 1.377 đại biểu đại diện cho gần 3,7 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới. Cuộc bỏ phiếu ngày 17-1 sẽ lựa chọn những người có đủ tài và đức để lãnh đạo đất nước Việt Nam vượt qua những thách thức kinh tế và chính trị hiện nay.

Theo Nhandan