Thứ ba,  03/10/2023

Đình Lập: Học Bác bằng những việc làm thiết thực

– Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại huyện Đình Lập, nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội đã được ghi nhận. Qua đó, tạo động lực để cán bộ, đảng viên và Nhân dân vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Ông Hoàng Xuân Mai, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đình Lập cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gần đây nhất là Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, ban đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện, yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xác định những vấn đề cụ thể, thiết thực để tập trung chỉ đạo thực hiện gắn với từng chủ đề, chuyên đề học và làm theo Bác theo từng năm. Đồng thời, chỉ đạo các đảng bộ cơ sở trực thuộc xây dựng mô hình tiêu biểu với nhiều cách làm đa dạng, phong phú.

Hội viên Cựu chiến binh xã Bắc Lãng chia sẻ kinh nghiệm nuôi ong lấy mật

Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm tuyên truyền và tổ chức triển khai học tập, quán triệt, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ bằng nhiều hình thức đa dạng. Từ tháng 6/2021 đến nay, Huyện ủy đã tổ chức 2 hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, từng năm kết nối đến 13 điểm cầu các đảng bộ trực thuộc với 786 lượt đại biểu tham dự. Các chi, đảng ủy tổ chức triển khai, học tập đến toàn thể cán bộ, đảng viên với hơn 4.200 lượt cán bộ, đảng viên tham gia.

Đặc biệt, trên cơ sở các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề từng năm, gần đây nhất là chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, các chi, đảng bộ và các tổ chức đoàn thể, cơ quan, trường học thường xuyên quán triệt, học tập trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Điển hình như: Chi bộ Huyện ủy triển khai với nội dung “Nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu, giúp việc của các ban xây dựng đảng”; Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo với chuyên đề “Nâng cao đạo đức nghề giáo”… Nhờ đó, không chỉ góp phần đổi mới nội dung sinh hoạt của chi bộ đảng, tổ chức đoàn thể mà còn làm cho việc học tập và làm theo Bác trở nên gần gũi với những mô hình, công việc cụ thể, thiết thực.

Đi đôi với tuyên truyền, việc đăng ký nội dung học và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc với sự hướng dẫn, gợi mở của cơ quan, đơn vị, người có trách nhiệm có liên quan và trở thành tiêu chuẩn bình xét thi đua hằng năm. Nhờ vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự chuyển biến tích cực, cụ thể và thiết thực hơn. Toàn huyện có 48/48 chi, đảng bộ hoàn thành việc xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch năm với hơn 2.100 đảng viên (chiếm 95,8%).

Ông Hoàng Văn Hiếu, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bản Chuông, xã Đình Lập cho biết: Chi bộ thôn có 19 đảng viên. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tôi và tập thể chi ủy đã tổ chức tốt các buổi sinh hoạt định kỳ, lồng ghép quán triệt nội dung học tập chuyên đề hằng năm, tổ chức đăng ký thực hiện với 100% đảng viên viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu… Trong năm 2022, thôn có 1 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Song song với các kế hoạch học tập chuyên đề, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 846-QĐ/HU ngày 24/1/2022 về phân công cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Huyện ủy Đình Lập, trong đó, có nội dung Đảng bộ huyện lựa chọn, xây dựng mô hình “Hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Bắc Lãng làm kinh tế giỏi” là mô hình tiêu biểu của huyện về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đưa vào nhóm nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Được biết thực hiện mô hình, Hội CCB xã đã tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn vay vốn đầu tư mô hình nuôi ong lấy mật. Đến nay, toàn xã có gần 20 hộ hội viên CCB tham gia với khoảng 250 tổ ong (tăng 30 tổ so với đầu năm 2022). Mỗi hộ duy trì từ 25 đến 40 thùng ong, cho thu hoạch khoảng 500 lít mật, tương đương với 80 triệu đồng/năm.

Ông Lý Xuân Trường, thôn Khe Chòi, xã Bắc Lãng chia sẻ: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhận thức được rằng đảng viên phải gương mẫu, tiên phong trong mọi hoạt động, tôi đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, làm gương cho các hội viên và Nhân dân trên địa bàn. Đến nay, gia đình tôi có mô hình nuôi ong lấy mật, làm dịch vụ vận tải với tổng thu nhập hơn 110 triệu đồng/năm và tạo việc làm cho gần 20 lao động theo mùa vụ.

Mặt khác, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mỗi đảng bộ cơ sở trực thuộc xây dựng ít nhất 1 mô hình tiêu biểu. Kết quả, các đảng bộ trực thuộc đã xây dựng được 13 mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, nổi bật như: “Hướng dẫn tuyên truyền người sử dụng đất nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai qua dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4” của Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện; “Đẩy mạnh công tác giải quyết những vụ thi hành án khó khăn, phức tạp” của Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện…

Việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về suy nghĩ và hành động, trở thành việc làm thường xuyên và lan tỏa mạnh mẽ trong các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân ở Đình Lập. Nhiều tập thể, cá nhân khác đã gương mẫu thực hiện việc học và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực, được các cấp, ngành ghi nhận biểu dương. Gần đây nhất, tháng 7/2022, huyện Đình Lập có 2 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn nhiều tập thể, cá nhân khác được Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện tặng giấy khen vì những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng; tập trung tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo… để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa rộng rãi, trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Xuân Thuận, Bí thư Huyện ủy Đình Lập

“Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW, từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện đã có chuyển biến tích cực. Nổi bật là tác phong, lề lối sinh hoạt, làm việc và ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn ngày càng đi vào nền nếp, có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Đơn cử năm 2021, toàn huyện có 12/17 nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, 5/17 nhiệm vụ hoàn thành tốt. Năm 2022, huyện đặt ra 20 nhiệm vụ trọng tâm, đến nay, có 3/20 nhiệm vụ đã hoàn thành, 11/20 nhiệm vụ đạt trên 80%, 6/20 nhiệm vụ đạt trên 60% kế hoạch đề ra”.

ĐÌNH QUANG - NGỌC HIẾU