Thứ bảy,  03/06/2023

Tân Việt đổi mới trong phát triển kinh tế

LSO-Ông Chu Ngọc Oanh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Việt (Văn Lãng) cho biết: Đảng bộ xã hiện có 10 chi bộ với 100 đảng viên. Những năm qua, với sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực phấn đấu của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã, sự vận dụng cụ thể hóa và sáng tạo các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội nên đã tạo được nhiều chuyển biến quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.Phát triển nuôi lợn hộ gia đình ở xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình - Ảnh: Hoàng VươngTrong giai đoạn 2005- 2010, sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi có bước phát triển khá và ổn định. Cấp ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể trong xã đã tạo điều kiện, tín chấp cho nhiều hộ gia đình vay vốn; phối kết hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, trường dạy nghề tỉnh mở được 13 lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 442 học viên. Trong đó chủ yếu là các ngành...

LSO-Ông Chu Ngọc Oanh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Việt (Văn Lãng) cho biết: Đảng bộ xã hiện có 10 chi bộ với 100 đảng viên. Những năm qua, với sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực phấn đấu của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã, sự vận dụng cụ thể hóa và sáng tạo các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế – xã hội nên đã tạo được nhiều chuyển biến quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Phát triển nuôi lợn hộ gia đình ở xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình – Ảnh: Hoàng Vương
Trong giai đoạn 2005- 2010, sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi có bước phát triển khá và ổn định. Cấp ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể trong xã đã tạo điều kiện, tín chấp cho nhiều hộ gia đình vay vốn; phối kết hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, trường dạy nghề tỉnh mở được 13 lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 442 học viên. Trong đó chủ yếu là các ngành nghề phù hợp với điều kiện thực tế của người dân, của địa phương như: các lớp dạy về vi tính, trồng nấm, sửa chữa cơ khí nông nghiệp, sửa xe máy, chăn nuôi gia súc, gia cầm… Công tác ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất được chú trọng; đã tiến hành xây dựng các mô hình điểm và nhân rộng mô hình cánh đồng 50 triệu/ha đạt hiệu quả cao. Nhiều gia đình đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống mới có năng suất cao vào sản xuất. Vì vậy, cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ của xã đã chuyển dịch đúng hướng, góp phần quan trọng vào tăng trưởng và ổn định kinh tế- xã hội. Đảng bộ cũng đã tích cực phối hợp, chỉ đạo các cấp chính quyền, đoàn thể vận động bà con áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Do vậy, không chỉ diện tích gieo trồng tăng từ 132,7ha năm 2005 lên 138ha năm 2010 mà việc sử dụng các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao cũng tăng trung bình mỗi năm trên 2%. Năng suất cây trồng cũng tăng trung bình từ 39 tạ/ha lên trên 40 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực toàn xã tăng từ 720 tấn lên 731 tấn. Bình quân lương thực đầu người đạt 540kg/người/năm. Công tác chăn nuôi cũng thường xuyên được quan tâm, tổng đàn trâu bò hiện có 625 con, trong đó đáng chú ý là đàn bò đã có trên 50 con, tăng trung bình 12%/năm, đàn lợn có 930 con, tăng 5,2% so với năm 2005. Công tác trồng rừng cũng được đẩy mạnh, cấp ủy, chính quyền xã đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt việc phát triển kinh tế từ rừng. Công tác bảo vệ rừng trồng, rừng tái sinh, rừng phòng hộ được thực hiện tốt. Qua 5 năm đã trồng mới được 222ha rừng, đưa độ che phủ của rừng lên 65%. Các loại cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế cao cũng được người dân triển khai trồng với mục đích tạo ra sản phẩm hàng hóa. Trong 5 năm đã trồng mới được 5,5 ha, vượt 6% so với chỉ tiêu đã đặt ra. Các công trình xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn, thủy lợi cũng được chú trọng. Hệ thống thủy lợi đã dần được hoàn thiện thông qua các chương trình kiên có hóa kênh mương nội đồng. Hiện đã có 43ha đất sản xuất nông nghiệp chủ động được nước tướng tiêu quanh năm. Thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo chương trình Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã đã huy động được hàng nghìn ngày công cùng các vật liệu như cát, sỏi, tiền… kiên cố hóa được 7km đường giao thông nông thôn. Do vậy, bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã Tân Việt tiếp tục tranh thủ thời cơ, huy động tối đa mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Xây dựng hệ thống kinh tế, chính trị của xã ngày càng ổn định, vững mạnh, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Hoàng Huy